Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Еврохолд България" финансира сделката за ЧЕЗ с нови акции

"Еврохолд България" АД ще увеличи капитала си от 197 525 600 на 276 535 840 лв. чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане. Това решение беше гласувано от извънредното общо събрание на акционерите. Новата емисия се състои от 79 010 240 броя акции от същия вид и клас като съществуващата емисия. Номиналната стойност на всяка една акция е 1 лев. Емисионната стойност пък е 2.50 лева.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 31 604 096 акции, съобщават от холдинга.
Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, ще бъде "Евро-Финанс" АД.
Право да участват в увеличението на капитала имат всички инвеститори, които са придобили акции най-късно пет работни дни след датата на публикуване на съобщението за увеличение на капитала.
Срещу всяка една акция от капитала на "Еврохолд България" се издава едно право. Срещу всеки пет права, притежателят им може да запише две нови акции от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 2.50 лева.
Акционерите са гласували и съответните промени в устава на дружеството.
Управителният съвет и представляващите "Еврохолд България" са овластени да сключат корпоративна гаранция, в резултат на която за "Еврохолд" ще възникне задължение, в качеството му на корпоративен гарант, за плащането на всички задължения на дъщерното му дружество "Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В. (Eastern European Electric Company B.V.), и/или на дъщерното му дружество - "Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II" Б.В. (Eastern European Electric Company II B.V.), които са свързани със и/или биха произтекли от сключването на финансиращи сделки.
Основни параметри на финансиращата сделка и съответно, на предоставяната корпоративна гаранция, са: минимална стойност 50 000 000 евро и максимална стойност 150 000 000 евро. Срокът й е от 3 до 10 години, а целта на сделката – финансиране на част от цената по придобиване на активите на "ЧЕЗ Груп" в България.

"Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане", коментира Васил Стефанов, ръководител “Сливания и придобивания” в "Еврохолд".

През януари тази година Комисията за енергийно и водно регулиране разреши на чешката енергийна компания ЧЕЗ да прехвърли притежаваните от нея 67% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на специално създадено дружество от групата „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД “ - Еаѕtеrn Еurореаn Еlесtrіс Соmраnу В.V.

Придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" е част от стратегията на "Еврохолд" за навлизане на нови регулирани пазари в Югоизточна Европа и за създаване на водеща регионална ютилити компания.

Чешката група притежава у нас: "ЧЕЗ България" ЕАД, "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, "ЧЕЗ ИКТ България" ЕАД, фотоволтаичния парк "Фри Енерджи Проджект Орешец" и дружеството за производство на електричество от биомаса "Бара Груп".

 

"Еврохолд България" АД

е водеща независима бизнес група в Централна и Югоизточна Европа (ЮИЕ) и най-големият публичен холдинг в България по размер на приходите. Компанията развива дейност в застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. "Еврохолд" е собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, една от големите независими застрахователни групи в Югоизточна Европа. "Евроинс Иншурънс Груп" оперира в 11 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия и Беларус. "Евроинс Иншурънс Груп" развива дейност още в Гърция и Русия, като извършва и нишови операции в Испания и Италия. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във