Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРО-ЗУНКЪТ ВЕЧЕ Е НА ПОЧИТ

Обявената от Министерството на финансите подписка за замяна на доларови ЗУНК-ове с деноминирани в евро приключи в края на миналата седмица. Условията на новата емисия не са променени - лихвените плащания пак ще са на всеки шест месеца, а погасяването на главницата отново ще става на равни части на всеки 1 януари до падежа на книжата през 2014 година.
Запазва се дори и възможността с тях да се плаща по сключени приватизационни сделки, като лихвите ще се издължават на базата на усреднения шестмесечен EURIBOR, действал през предишния период.
Такава замяна не се прави за първи път. През 1999 г. притежателите на общо 26.67 млн. щ. долара номинал предпочетоха да получат книжа в евро и според тогавашния фиксинг на БНБ те се сдобиха със ЗУНК-ове с общ номинал 25.73 млн. евро. На 1 юли миналата година обаче никой не пожела да замени доларово деноминираните си ЗУНК-ове с такива в евро. Но конюнктурата на пазара се промени и желаещи не липсваха. Заменени бяха 31.9 млн. щ. долара номинал, с което общата сума на евро-ЗУНК-а се повиши с 37.5 млн. евро.
През 1994 г. по Закона за уреждане на необслужваните кредити бяха емитирани книжа с общ номинал 1.8 млрд. щ. долара. С течение на годините, най-вече заради използването им като платежно средство в приватизацията, общата сума на ЗУНК-овете в края на май тази година беше сведена до малко над 312 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във