Банкеръ Daily

Пари и пазари

ETF фондове на "Експат асет мениджмънт" стъпиха на London Stock Exchange

Николай Янков, управляващ партньор и председател на съвета на директорите на "Експат Капитал" (вляво) и Николай Василев, управляващ партньор и изпълнителен директор на "Експат Капитал" (вдясно) в Лондон

Със специална церемония за откриване на борсовата сесия (на 26 ноември) London Stock Exchange приветства "Експат асет мениджмънт" като нов емитент на основен пазар, съобщиха от Expat Capital.

"Експат" е единственият мениджър на ETF фондове от Централна и Източна Европа с финансови инструменти на борсите в Лондон и Франкфурт. Първият такъв, организиран от "Експат", чиято търговия в Лондон стартира на 1 октомври, е Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Фондът пасивно следва представянето на основния борсов индекс SOFIX на "БФБ-София" АД и предоставя на международните инвеститори ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския капиталов пазар. Инструментът се котира в евро с борсов код BGX (на Bloomberg BGX LN).

На специално събитие, с домакинството на London Stock Exchange, "Експат асет мениджмънт" представи пред лондонската инвестиционна общност 11-те борсово търгувани фонда за Централна и Източна Европа.

"Експат асет мениджмънт" планира да регистрира за търговия в Лондон и останалите 10 пасивни борсово търгувани фондове, даващи експозиция към пазарите на акции от Централна и Източна Европа. Освен индексния фонд върху SOFIX, това са колективни инвестиционни схеми върху основните индекси на акции на Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Румъния и Гърция. Всички те се търгуват на борсите в София и във Франкфурт. Листването им в Лондон би завършило планът на "Експат" за осигуряване на международните инвеститори на лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона, преодолявайки редица недостатъци, характерни за много от пазарите от ЦИЕ, като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори.

"Експат Капитал", със своето лицензирано управляващо дружество "Експат асет мениджмънт", е най-голямата независима компания за управление на активи в България. Тя предлага персонализирани услуги за дългосрочно финансово планиране, уникални за България. Дружеството управлява стотици индивидуални портфейли, три договорни фонда с фокус върху световните пазари и семейство от борсово търгувани фондове върху индекси на акции от Централна и Източна Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във