Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Есенно оживление или празнично поскъпване

Цената на паричния ресурс на междубанковия ни паричен пазар се повиши - малко, но от сърце. Еднодневните депозити вече са договарят при 0.2% годишно, след като през август се търгуваха при 0.18 процента. За сравнение, овърнайт депозитите в евро на международните финансови пазари се сключват при 0.83% на годишна база. Това е най-доброто доказателство за отличната левова ликвидност на българската банкова система.


Няколкото допълнителни почивни дни в съчетание с началото на поредния нов едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви най-вероятно са дали принос за увеличението на лихвите по междубанковия ресурс. Обемите на договорените депозити в различните дни варираха от едва 130 млн. лв. непосредственно преди празниците на 3 септември (когато беше и последният срок за регулиране на резервите) до 500 млн. лв. в първия работен ден след тях на 7 септември.


Едноседмичните контракти се договаряха в диапазона от 0.22 до 0.47% на годишна база, а едномесечните срокове са търгуваха в още по-широките граници от 0.75 до 2.35%, в зависимост от сумата и контрагентите.


Трябва да се отбележи, че пазарът овърнайт у нас доминира с дял между 80 и 95% от всички договорени сделки.


Отличната ликвидност е гарант и за успеха на провежданите от Българската народна банка аукциони за продажба на държавни ценни книжа. След като в разгара на летния сезон, през август, Министерството на финансите успя да пласира съкровищни облигации с номинална стойност 90 млн. лв., през септември амбициозната му цел е да реализира нови 134 млн. лева. Това ще се случи чрез три аукциона - по един в следващите три понеделника.


За 12 септември е насрочен търгът за поредното отваряне на емисия № 301 от 2010 г., чрез който ще бъдат предложени допълнително 35 млн. лева. Това ще е шестият аукцион на тези книжа - пет от тях се осъществиха през 2011-а, а първият бе още през 2010-а. Падежът на емисията е на 22 юни 2014 г., а върху номинала ще се начисляват годишни лихви от 3.45%, които ще се изплащат на всеки шест месеца. На предишния аукцион, проведен на 25 юли, бяха продадени облигации с номинал 30 млн. лв. при средна годишна доходност от 3.5 процента. Оттогава рисковите премии на страната ни за следващия тригодишен период не са се променили същественно и са 230 базисни точки. За сравнение - техните равнища в Испания и Италия са съответно 390 и 430 базисни точки.


Цената на глобалните ни облигации в евро с падеж през януари 2013-а е 106 евро за 100 евро номинал, което носи на инвеститора 2.85% годишна доходност. Котировките на другата ни глобална емисия, която е деноминирана в щатски долари и е с падеж през януари 2015-а, са 115.25 щ. долара за 100 долара номинал, даваща доходност от 3.38% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във