Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕС въвежда ред в късите продажби

Европейският орган за ценни книжа и пазари прикани регулаторните органи в ЕС към единни действия по отношение на късите продажби, стана ясно от негово съобщение тези дни.
При късите продажби един търговец взима на заем за определен период от друг търговец ценна книга, която продава. Очакванията му са, че в края на периода акцията ще поевтинее, което ще му позволи да я изкупи и да я върне на собственика й, след като е реализирал печалба от разликата в цената. Увеличаването на късите продажби се смята за предвестник на поевтиняване на акциите.
Европейските финансови пазари са твърде непостоянни през последните седмици и събитията там обезпокоиха всички надзорници в ЕС.
Взимайки предвид изминалите събития, European Securities and Markets Authority - ESMA обърна внимание на изискванията на Директивата за пазарните злоупотреби (MAD). Те предвиждат забрана за разпространяване на информация, която дава неверни или подвеждащи сигнали за финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и лъжливи или заблуждаващи новини, пише в комюникето си. Европейските компетентни органи ще вземат твърда позиция срещу всяко поведение, което нарушава тези изисквания. ESMA ще ги подкрепи в това да действат бързо в такава ситуация. Въпреки че късите продажби може да са добре обоснована стратегия за търговия, когато се използват в комбинация с разпространяване на неверни слухове, това е явна злоупотреба.
На 8 август Гърция и Южна Корея забраниха късите продажби на своите борси, за да ограничат резките промени в цените на акциите. В средата на месеца някои надзорни органи взеха решение да наложат или да удължат вече съществуващи забрани за къси продажби в съответните държави. Причината е както да се ограничат неправомерните ползи от разпространяването на неверни слухове, така и да се постигнат равни условия за регулаторите, като се има предвид голямата свързаност между някои пазари в ЕС. Тези мерки са уеднаквени, доколкото това е възможно при липсата на обща правна рамка на ниво ЕС в областта на късите продажби.
Франция, Испания, Италия и Белгия също забраниха късите продажби на акции за различни срокове, за да стабилизират капиталовите пазари, след като финансовата криза срина книжата на големи европейски банки като Сосиете Женерал до най-ниските им нива. Във Франция сред защитените са не само тези книжа, но и акциите на Би Ен Пи Париба, а в Испания - на Сантандер и на BBVA.
В Южна Корея разшириха забраната за късите продажби, която обхваща вече всякакви акции. Хонконг пък въвежда правила, които принуждават инвеститорите да разкриват късите си позиции над определен праг.
Турция също обмисля въвеждане на подобни мерки.
Въпреки че в България този тип сделки са законово регламентирани, те не участват в реалната търговия заради големите изисквания към емитентите, с чиито акции могат да се извършват къси продажби. Високи са и разходите по транзакциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във