Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЕС отпуска 37 млрд. евро за борба с коронавируса

Посланиците на ЕС се съгласиха с позицията на Съвета по две законодателни предложения, които ще освободят средства за справяне с последиците от избухването на COVID-19. Постоянните представители на европейските страни гласуваха държавите членки на Съюза да получат помощи от еврофондовете за справяне с епидемията. Предвид спешността на ситуацията и двете предложения бяха одобрени без изменения.

От кохезионния фонд на ЕС ще бъдат осигурени 37 милиарда евро, които ще бъдат разпределени към всички държави в ЕС. Ще бъде освободена около 8 милиарда евро инвестиционна ликвидност от неизразходваното финансиране по програмите от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство за 2019-а година.

Мярката ще осигури също така и достъп до 29 милиарда евро от структурните фондове за 2020 г.

Целта на ЕС е да подпомогне преди всичко дейността на малките и средните предприятия, които се сблъскват с финансови проблеми заради пандемията и социалната изолация.

Посланиците приеха и предложението да се разшири обхватът на фонда за солидарност на ЕС, така че да покрие извънредната ситуация, свързана с общественото здраве. Първоначално фондът е създаден, за да помага на страните членки да се справят с последиците от природните бедствия.

Сега се очаква одобрението на Европейския парламент и след като то бъде получено, Съветът трябва да приеме мерките чрез писмена процедура.

Новите мерки ще помогнат на малките и средните предприятия да намалят сериозния недостиг на ликвидност в резултат на пандемията, както и ще допринесат за засилване на инвестициите в продукти и услуги, необходими за подкрепа на кризисния отговор в здравните услуги. Държавите членки пък ще имат по-голяма гъвкавост за прехвърляне на средства между програми, за да помогнат на най-засегнатите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във