Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЕС добавя 100 млн. евро към бюджета за научни изследвания и студентска мобилност

Днес Европейската комисия предложи да се добавят 100 милиона евро към водещите програми на ЕС „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“. Тези допълнителни средства ще помогнат за засилване на отговора на ЕС на ключови предизвикателства, като изменението на климата и по-нататъшното адаптиране на сектора на образованието към нуждите на пазара на труда.

Гюнтер Х. Йотингер, европейски комисар по бюджета и човешките ресурси, заяви: „През декември институциите на ЕС се съгласиха да увеличат бюджета за научни изследвания и студентска мобилност веднага щом разполагаме със средства. Днес 100 милиона евро са добавени към вече предвиденото. Това е страхотна новина за изследователи и студенти в Европа, тъй като те ще могат да разчитат на по-голяма подкрепа от ЕС за техните проекти. "

От допълнителните 100 милиона евро, 80 ​​милиона евро ще бъдат предназначени за изследвания в областта на климата в рамките на програмата „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. Парите ще допринесат за амбициозната цел 35% от бюджета на „Хоризонт 2020“ да бъдат отделени за свързани с климата изследвания.

Останалите 20 милиона евро ще подкрепят програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа, Erasmus +. Тези допълнителни средства също ще помогнат за изграждането на европейски университети - нова инициатива на ЕС и крайъгълен камък на европейското образователно пространство до 2025 г.

До 2021 г. ЕС иска да създаде 12 европейски университета, които ще позволят на студентите да придобият образование чрез комбиниране на обучение в различни държави от ЕС, което от своя страна ще допринесе за международната конкурентоспособност на европейските университети в ЕС и извън нея.

Днешното предложение се нуждае от одобрението на Европейския парламент и на Съвета.

На 4 декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът, с подкрепата на Комисията, постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2019 г. Като част от това споразумение беше решено да се добавят още 100 милиона евро към водещите програми на ЕС „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“ през пролетта на 2019 г., след като е възможно да се препрограмира неизразходваната сума от предишни години. Днес Комисията прави предложение за изпълнение на това споразумение. След предложеното днес увеличение от 100 милиона евро, общият бюджет за научни изследвания и за студентската мобилност през 2019 г. заедно ще достигне 15,2 милиарда евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във