Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕРП В СЛЪНЧЕВ БРЯГ Е ОТНОВО В ПАТ

Против продажбата на електроразпределителната мрежа на Слънчев бряг АД на цена от 42.15 млн. лв. без ДДС (или 51 млн. лв. с данъка върху добавената стойност) гласуваха повечето миноритарни акционери на извънредно общо събрание , което се проведе на 27 октомври 2005 година. Така решението за продажба бе отхвърлено, обясни изпълнителният директор на дружеството Малина Бакалова. Държавата притежава 75% от капитала на Слънчев бряг АД, но Комисията за финансов надзор прецени, че като заинтересована страна не може да участва в гласуването.
Мотивът на миноритарните собственици на книжа от дружеството да откажат сделката е, че предложената цена от 42.15 млн. лв. е твърде ниска за електроразпределителното предприятие. Според тях реалната стойност на тези активи е 79 млн. лева. За тази сума бе и предишната оферта. Съветът на директорите на Слънчев бряг обаче смята, че действителната цена на електроразпределителните съоръжения е нито повече, нито по-малко от 42.15 млн. лева. Тази цена е равна и на актуализираната на 9 септември тази година оценка на съоръженията.
Проблемът идва от това, че в допълнителното споразумение към договора за приватизация на електроразпределителните дружества в Пловдив и Стара Загора е изтъргувано и ЕРП-то в Слънчев бряг. Цената, на която то е обещано на кандидат-купувача - австрийската компания ЕVN, е 25 млн. лева. Тя обаче не бе приета от миноритарните акционери на Слънчев бряг АД. За неспазване на поетия ангажимент държавата дължи 27 млн. евро неустойки. Последният срок, в който трябваше да се извърши продажбата, изтече на 19 септември 2005 година.
Представители на приватизационното ведомство заявиха, че ще търсят балансиране на позициите на миноритарните акционери и австрийската компания. В този процес обаче е необходимо да се включи и Агенцията за следприватизационен контрол, тъй като договорът с австрийците вече е под нейна опека. Впрочем и за EVN е по-добре да се сдобие с това ЕРП, отколкото да получи обещаните неустойки. Затова говори и многократно удължаваният срок за изпълнение на тази клауза от договора.
Междувременно делото, което се води между Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и Слънчев бряг АД за електроразпределителен лиценз, е отложено за средата на декември. Нека да припомним, че петчленен състав на Върховния административен съд върна делото на тричленен негов състав за разглеждане по същество. Мотивът е, че предишното решение на върховните съдии е взето съгласно стария енергиен закон, а не според новия Закон за енергетиката от декември 2003 година. Ако се спази подновеният нормативен акт, електроразпределението в курорта не може да се възприеме като самостоятелна единица, обясниха експерти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във