Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Енергоремонт холдинг" увеличи капитала

Акционерите на "Енергоремонт холдинг" АД взеха решение за увеличение на капитала на компанията от 3.84 млн. на 19.2 млн. лв., става ясно от протокола от общото събрание. То ще се осъществи със собствени средства от фонд "Други резерви". С парите ще се подкрепят инвестиционните планове на дружеството. То ще издаде 15.37 млн. нови акции, като всеки от настоящите акционери ще получи по четири безплатни книжа. Това означава дивидент в акции. По този начин, макар и със закъснение от четири месеца след законовия срок (30 юни), фирмата възнагради отново притежателите на негови книжа. През изминалите години те са получавали само паричен дивидент.

Инженеринговата компания отчете печалба за миналата година в размер на 997 хил. лв. - десетата по ред за холдинга. Акционерите разпределиха 96 736 лв. във фонд "Общи /законови/ резерви". Заедно с това не бяха забравени и мениджърите, които отново чуха вълшебната дума "тантиеми", т.е. допълнително възнаграждение за отчетения положителен финансов резултат. Общо 900 хил. лв. от него са определени за поощрение на членовете на управителния съвет за дейността им през 2013 година. От тази благина ще се възползват Теодор Осиковски, който е главен изпълнителен директор на "Енергоремонт холдинг" АД, Иван Личев - председател на управителния съвет и финансов директор, и Христо Димитров - заместник-председател и технически директор. За 2012-а същите директори си разпределиха 440 хил. лв. плюс годишното си възнаграждение.
"Енергоремонт холдинг" АД обединява няколко дъщерни дружества, които извършват пълен инженеринг на проекти "под ключ" в енергетиката, промишленото строителство, пътната инфраструктура и минната промишленост. Основни акционери в компанията са "Миления 77" ООД с 33.03%, "Българска енергетика" АД с 32.08%, "Нови енергийни и индустриални технологии" АД с 21.59% и "Геоприбор" с 10.80% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във