Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Енерго-Про" слиза от борсата

"Енерго-Про Варна" ЕООД (част от групата на "Енерго-Про" а.с., Чехия), увеличи дяловото си участие в двете дъщерни електроразпределителни дружества с няколко сделки в края на януари.

Варненската компания купи общо 101 735 акции, или 6.78 % от капитала на "Енерго-Про Продажби" АД, което снабдява с електрическа енергия девет административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. С това общият акционерен дял, притежаван от "Енерго-Про Варна" ЕООД, е достигнал до 1 357 505 броя, или 90.44% от книжата с право на глас.

От "Енерго-Про Мрежи" АД са изкупени 3106 акции. Те са 0.23% от капитала на фирмата, която притежава лиценз за разпределение на електрическа енергия. По този начин общото дялово участие на мажоритарния собственик след тази сделка е в размер от 1 188 624 броя, което му осигурява 90.18% от капитала.

След случилото се мажоритарният собственик е изготвил търгови предложения за изкупуване на акциите на останалите акционери. Целта му е да поиска отписване на двете ЕРП фирми от регистъра на публичните дружества, който води Комисията за финансов надзор. При "Енерго-Про Мрежи" става въпрос за 129 376 акции (9.82%), които са извън портфейла на мажоритарния собственик. Предлаганата цена за една ценна книга е 154 лв. - това е най-високата сума, платена от търговия предложител през последните шест месеца. За последно сделка с тези акции е имало на 29 януари (161 лв.).

От "Енерго-Про Продажби" обект на изкупуване са 143 495 броя, или 9.56% от капитала. Офертата е с цена от 20.70 лв. за един брой. Толкова е плащал търговият предложител за тези книжа и през последните шест месеца. Средно по 22.419 лв. са търгувани те на "БФБ-София" на 4 февруари.

От документите става ясно, че миноритарните акционери ще имат 28 дни за размишление и евентуално да приемат тези оферти. Представители на "Енерго-Про Варна" уточняват, че ще използват собствени и заемни средства, за да финансират покупките на акциите, които не притежават. Мажоритарният собственик възнамерява да запази основната дейност на дъщерните си фирми. Сред приоритетите в следващите месеци остава и с нови инвестиции да повиши капацитета на ел. мрежата, която използва. Целта е да се отговори на нарасналите нужди за въвеждане на нови производствени мощности в региона. Нито един от мениджърите на "Енерго-Про Мрежи" и "Енерго-Про Продажби" не притежава акции от дружеството, което управлява.

Комисията за финансов надзор все още не е изразила мнение по отправеното търгово предложение.

Финансовите резултати и на двете фирми се влошават. Печалбата на "Енерго-Про мрежи" към декември миналата година е в размер на 9.322 млн. лева. Тя обаче е намаляла с над 2 млн. лева. Общите приходи на дружеството също са по-малко на годишна база, такава е била тенденцията и през цялата 2014-а. "Енерго-Про Продажби" също излезе на печалба през четвъртото тримесечие на 2014 година. Тя е в размер на  825 хил. лв., но е много далеч от онези 23.42 млн. лв. година по-рано.

След като двете ЕРП-та не разпределят дивиденти за инвеститорите, очакванията са те по-лесно да се разделят с притежаваните книжа. Не обаче и при цени, които са по-ниски от постигнатите на фондовата борса.

 

..........

 

И участниците на борсата са недоволни от сметките на "Енерго-Про"

 

2.2.2015 Стандарт,

Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД

Българската фондова борса продължава да страда от прибързаните промени в пенсионната система в края на миналата година, които засягат личните партиди на работещите българи в универсалните пенсионни фондове. Неизвестността по казуса и най-вече как промените ще се отразят в бъдеще върху активите на пенсионните фондове, понижи цените на родните акции и прогони и малкото останали активни инвеститори. Към момента борсовите индекси остават на достигнатите ниски нива - бенмарк индексът SOFIX се намира под 500 пункта, или с близо 9% под стойността, която имаше преди оповестяването на намеренията на управляващите в средата на декември.

Лошите новини за инвеститорите не спират дотук. През изминалата седмица мажоритарният собственик в енергоразпределителното (ЕРП) и енергоснабдителното (ЕСП) предприятия от групата "Енерго-Про" изкупи пакети от акции на двете компании на пода на фондовата борса, с което премина границата от 90% участие в капитала. От това последваха задължителните търгови предложения за изкупуване на акциите на останалите акционери в двете публични компании. Лошата новина за инвеститорите идва от ниските цени, които им предлага мажоритарният собственик за техните акции, съответно 154 лева на акция в "Енерго-Про Мрежи" и 20,70 лева за акция от "Енерго-Про Продажби".
Защо предлаганите цени изглеждат твърде ниски? Оценката, която се прави за справедливата стойност на акция в такива случаи е комплексна и включва показатели като собствен капитал на акция, приходи от продажби на акция, брутна и нетна печалба на акция, както и други финансови измерители. Инвеститорите имат за отправна точка това, което получиха като ценово предложение от мажоритарния собственик на ЕРП-то и ЕСП-то от групата "ЕВН" преди две години и половина. Тогава "ЕВН" плати с около 40% по-висока цена по критериите собствен капитал и продажби на акция от ЕРП-то и със съответно 129% и 60% по-висока цена на акция от ЕСП-то по същите основни критерии. За да сме обективни, трябва да признаем, че по критерия "печалба на акция" сравнението дава противоположен резултат, т.е. доста по-висока цена сега в случая "Енерго-Про" в сравнение със случая "ЕВН". Това е така, тъй като заради проблемите в енергийния сектор в последните години ценовите решения на ДКЕВР намалиха драстично нетния финансов резултат на ЕРП-тата и ЕСП-тата. И все пак средногодишната печалба на акция в "Енерго-Про Продажби" за последните 4 години е 5,61 лева на акция, а при "Енерго-Про Мрежи", макар и по-скромна, е 7,49 лева на акция. Друга гледна точка, от която за дребния инвеститор е трудно да намери за обективна оценката от 20,70 лева за акция в "Енерго-Про Продажби", която му се предлага от мажоритаря, е тази, че дружеството разполага по последен финансов отчет с парични средства и депозити на стойност от почти 42 лв. на акция.

Разбира се, още нищо не е решено, като всичко е в ръцете на Комисията за финансов надзор, която може да поиска доста по-справедлива цена, защитавайки интереса на инвеститорите. При нисколиквиден и неразвит капиталов пазар като нашия е особено важно за инвеститорите, които са вложили парите си в български акции, да получават справедлива оценка за акциите си, когато дадена компания и нейният мажоритарен акционер решат да я отпишат от борсата. Защото липсата на развит и ликвиден пазар изкривява цените на акциите на БФБ за дълги периоди и ако инвеститорите нямат гаранция от нормативната уредба и нейното прилагане от финансовия надзор за справедлива цена в случай на делистване от фондовата борса, те въобще не биха поемали риска да инвестират в български публични компании.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във