Банкеръ Daily

Пари и пазари

Енергийната борса заделя 5.2 млн. лв. за дивидент на БФБ

Съветът на директорите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е предложил да се разпредели част от печалбата за миналата година като дивидент на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), съобщиха от  борсовият оператор.

„Съветът на директорите на БФБ, в качеството му на едноличен собственик на капитала на БНЕБ, приема предложението на СД на БНЕБ за разпределение на печалбата на БНЕБ за 2020 г., както следва - дивидент в полза на едноличния собственик на капитала в размер на 2 910 633 лв.“, четем в съобщението.

Заедно с това бордът на директорите на БФБ, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Българска независима енергеийна борса“ и на основание чл. 18, ал. 2, т. 15 от действащия устав на това дружество, приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент в размер на 50% от неразпределената печалба за минали години - от 2016 г. до 2019 г., която е в размер на 2 297 506 лева.

Общо „БФБ-София“ ще получи 5 208 139 лева.

„Българска фондова борса“ АД е с над 50% държавно участие и затова по закон трябва да разпределя поне 50% от печалбата си като дивидент.

„БФБ-София“ продължава да изкупува собствени акции, като до момента са събрани 176 815 броя при средна цена от 4.44 лв. за един брой. това е добра новина за акционерите на борсовия оператор, които могат да се надяват и на по-висок дивидент от печалбата за 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във