Банкеръ Daily

Пари и пазари

„ЕМКА“ е поредното дружество, което ще вдъхнови акционерите си

Производителят на изолирани и намотъчни проводници „Емка“ АД от Севлиево ще разпредели дивидент от нетната си печалба за миналата година, която е в размер на 6 628 261.55 лева. Предложението на мениджърите е за това да се използват 3 426 169.74 лева, като брутна сума на една акция е 0.15789 лева.  Ако това се приеме, то изплащането на дивидента ще започне на 12 август и ще се извършва чрез „Централен депозитар“ АД и „Пощенска банка“ АД.

Остатъкът от 3 202 091.81 лева ще бъде отнесен във фонд „Неразпределена печалба“ на дружеството.
Преди това общото събрание трябва да приеме доклад за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2021г. и одиторския доклад към него.

При добрия финансов резултат и предложения дивидент няма да има проблеми с вземането на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.
В дневния ред е и точката за преизбиране на членовете на борда - „МАНГ” ООД „ПРОФИ -Т ” ООД, „ДЕНИДЕ” ООД и „ЛТС КОНСУЛТ 2011” ООД, за нов мандат от пет години.
Ще бъде определено и възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Предложението е месечното възнаграждение на всеки един член на борда да бъде в размер на 2 промила (2%о) от приходите на дружеството. Заедно с това общото събрание на акционерите ще даде право на мениджърите да определят допълнително постоянно месечно възнаграждение на избраният член за изпълнителен директор в размер на 2 промила (2%о) от паричните постъпления  на фирмата.
През последните години "Емка" пази позициите си на водещ производител на кабели и проводници, като се разработват нови продукти и се залага на съвременно технологично оборудване на производството. 

Няма промяна в групата на най-големите акционери - "Индустриален капитал холдинг" е с 33.12%, "КЕМП" АД с 37.37% и ЗУПФ "Алианц България" с 6.93% от книжата с право на глас. Останалите книжа се държат от по-малки инвеститори.

От печалбата за 2020 г. на акционерите им беше изплатен дивидент в размер на 0.0842101 лева на акция. От положителния финансов резултат за 2019 г. беше разпределена сумата от 1 827 345 лева, което осигури на притежателите на книжа на „Емка“ по 0.084 лева за една ценна книга. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във