Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ бр. 7

Облигациите на община Свищов бяха качени за търговия на свободния сегмент на фондовата борса този четвъртък. Съветът на директорите на БФБ одобри листването на акциите на Индустриална холдингова компания от 20 февруари.

На 23 февруари ще се проведе годишното общо събрание на акционерите на германския концерн Сименс (Siemens). Предполага се, че ще се вземе решение да се разпредели дивидент в размер на 2.40 евро на книга. Това означава, че притежателите на Български депозитарни разписки, издадени на база на акции на Сименс, ще получат по 0.024 евро на БДР.

Компютърната фирма ПроСофт представи счетоводните си отчети за 2000 г. в Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). От тях е видно, че печалбата на компанията за периода е 1.326 млн. лв. при едва 292 хил. лв. година по-рано. Задълженията на дружеството обаче са се увеличили от 6.1 на 7.7 млн. лева. Това се дължи на емитирания през лятото на миналата година облигационен заем на стойност 2.005 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във