Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 45

Само 12 от общо 36 явили се на първия изпит за инвестиционни консултанти са го издържали, съобщи Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Тези, които са успели, ще са единствените, които от 1 януари до април 2002 г. ще дават консултации и ще управляват портфейли на клиенти по собствена преценка. Защото, според нормативните актове, следващият изпит ще се проведе чак през април 2002 година. Дотогава всички посредници и банки, които нямат служител с лиценз за инвестиционен консултант, ще трябва да преустановят управлението на портфейли на свои клиенти. Тази недомислица може да се поправи само ако се насрочи извънреден изпит за консултанти колкото се може по-рано. Изпита за лиценз за брокер на ценни книжа са положили успешно шестима от 32 кандидати. Малкият брой на одобрените в този случай не е проблем, тъй като в момента има около 200 лицензирани брокери. И двата изпита проведе комисия в състав: членовете на ДКЦК Светослав Масларов и Маргарита Александрова, бившият член на надзорния орган проф. Бистра Боева, Ангел Калайджиев и Камен Колчев - собственик на инвестиционния посредник Елана. На опреснителните изпити, които държаха лицензираните фондови брокери пред комисия от фондовата борса, нямаше нито един скъсан. Според участвалите в теста, той е бил повече за запознаване на неработещите брокери с търговската система на БФБ, отколкото за да бъде лишен някой от правото да сключва сделки. ДКЦК постанови, че увеличението на капитала на Ем Джи елит холдинг е извършено в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Въпреки това Софийският градски съд е вписал новата емисия на холдинга. Комисията е уведомила Софийската градска прокуратура да направи необходимото за заличаване на вписването. На редовното си заседание в сряда (7 ноември), членовете на ДКЦК взеха решение за отписване от регистъра на публичните дружества на Добруджа-КИТ - Исперих и Краностроене-Айтос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във