Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 44

На редовното си заседание в сряда ДКЦК освободи белгийската компания Интербрю от задължението да публикува проспект при продажбата на свои акции на работещите в заводите й у нас. Освен това от регистъра на публичните дружества бяха отписани Възход - Трудовец, Кераминженеринг - София, Прогрес - Стара Загора, и Техномагс - Велико Търново. Представляваното от президента на Ем Джи корпорация Илия Павлов лихтенщайнско дружество Пи Еф Ейч Си истаблишмънт стана собственик на 78.88% от капитала на Ем Джи елит холдинг. Това стана факт, след като бе увеличен капиталът на холдинга. Регистрираната в Лихтенщайн компания досега притежаваше 8.15% от акциите на бившия приватизационен фонд и бе член на надзорния му съвет.Акционерите на старозагорското дружество Бисер олива решиха да раздадат като дивидент неразпределената печалба от периода от 1997 до 2000 година. Срещу всяка своя акция собствениците на предприятието ще получат по един лев чрез клоновата мрежа на Централна кооперативна банка. Одобрено бе и предложеното от съвета на директорите шесткратно увеличение на капитала на дружеството чрез промяна на номиналната стойност на акция от 10 на 60 лева. Инвестиционното дружество от отворен тип Златен лев възобнови процеса на непрекъснато емитиране и обратно изкупуване на своите акции. На 30 октомври бе определена цена на операцията от 2.64 лв. за книга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във