Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 4

Вече повече от половин месец Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) си няма ръководно тяло. Досегашният й председател Радослав Цончев е предложил имената на бъдещите си колеги на министъра на финансите, но правителството не се произнесе и през тази седмица дали те ще заемат вакантните постове на членове на държавния орган, надзираващ капиталовия пазар в България.

На 24 януари се проведе среща между представители на Агенцията за приватизация, фондовата борса, NEWEX и Карана корпорейшън. Целта й бе да се уточнят механизмите на взаимодействие при продажбата на държавни пакети на БФБ и чуждестранните борси.

Общинският съвет в Димитровград ще гласува до една-две седмици за емитирането на облигационен заем. Емисията няма да е публична, а годишната доходност по книжата вероятно ще е над 10 процента. В момента местната власт в Димитровград проучва възможностите за пласирането на книжата.

В бр. 7 на Държавен вестник от 23 януари бяха обнародвани приетите от Министерския съвет промени в Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Новите текстове уреждат процедурата по прехвърлянето на ценни книжа, които са били предмет на особен залог. Освен това наредбата се привежда в съответствие с приетите преди три месеца промени в правилника за търговия на фондовата борса. Допуска се и отложено плащане по сделки с ценни книжа, ако продавачът им е съгласен с това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във