Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 34

Централният депозитар регистрира увеличението на капитала на БТК от 47.4 млн. лв. на 255 млн. лева. Той е разпределен в близо 7.3 млн. акции, всяка от които с номинал от 35 лева.

На редовното си заседание в сряда членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) отложиха решението си за лицензирането на неофициален борсов пазар. Мотивът е, че им трябва повече време, за да се запознаят с детайли около предложението на ръководството на фондовата борса. За вторник е насрочена среща между изпълнителните директори на борсата Апостол Апостолов и Пеньо Хаджиев с надзорниците от ДКЦК, за да си изяснят позициите, съобщи членът на комисията Димана Ранкова. ДКЦК не ни е поискала допълнителни разяснения за проекта, заяви директорът Търговия и надзор на БФБ Маню Моравенов. Мениджърите на борсата предлагат неофициалният пазар да замести досегашния свободен сегмент на тържището, както е заложено в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На 31 август, петък, ще се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на димитровградския торов завод Неохим. Ще се гласува за разпределяне на печалбата на дружеството за миналата година, която бе в размер над 4.1 млн. лева.

Управителният съвет на бургаския кабелен завод Елкабел започна процедура за увеличението на капитала на дружеството от 870 355 лв. на 8 870 355 лева. Ще бъдат издадени нови 8 млн. акции с номинална и емисионна стойност от един лев. Акционерите на завода могат да записват книжата от 1 септември до 1 октомври тази година в клоновете на Първа инвестиционна банка. От 24 август пък основният собственик на Елкабел - Ем Джи Елит холдинг, също ще вдигне капитала си. Бившият приватизационен фонд Мултигрупелит ще емитира нови 72 млн. акции с номинална и емисионна стойност от 0.10 лв. всяка.

Три фирми закупиха информационни меморандуми за приватизацията на обособената част Рудодобив от Горубсо-Златоград ЕАД. Това са Минстрой холдинг АД, Златоградски мини АД и Хефест ООД - Мадан. Горубсо-Златоград се намира в процедура по ликвидация.

Членовете на ДКЦК решиха да отпишат от регистъра на публичните дружества общо шестима емитенти, сред които е курортът Дюни. Освен това бе потвърден проспектът за вторично предлагане на акции на Завод за големогабаритни машини в Перник с обща стойност от 107 760 лева. Всяка книга от дружеството е с номинал от 1 лев.

Агенцията за приватизация откри процедура за продажбата на Завод за инструментално оборудване в Дупница. Според определените от АП условия, депозитът за участие в публичния конкурс е 70 хил. лв., а цената на сделката не трябва да бъде по-ниска от 970 хил. лева. Освен това кандидатите трябва да имат опит в машиностроенето, производството и търговията с инструментално оборудване. Срокът за подаване на оферти ще бъде обявен допълнително в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във