Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 32

На редовното си заседание в сряда, 8 август, членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) приеха проект на Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Документът ще бъде официално изпратен за съгласуване до министерствата и институциите, които имат отношение към капиталовия пазар. Освен това ДКЦК отписа от регистъра за публичните дружества бургаския Брод холдинг. Одобрени бяха и общите условия, приложими към договорите с клиенти на шест инвестиционни посредници.

Агенцията за приватизация избра Бели брег - Бурел за купувач на 70% от капитала на Мина Бели брег. Цената на пакета е 8.571 млн. лева. Миньор Бобов дол пък е предпочетен купувач на 78% от Мина Христо Ботев, като предложената от него цена е 15.555 млн. лева. Договорите трябва да бъдат подписани до 5 септември. Деветдесет процента от цената на сделките ще могат да се заплатят с компенсаторни записи.

Членовете на Държавната комисия по ценните книжа поискаха от ръководството на курорта Ривиера да даде информация дали е изплатена цялата емисионна стойност от последното увеличение на капитала на дружеството, което приключи преди месец и половина. Според обявата за новата емисия, акционерите можеха да платят веднага само 25% от цената от 1 лев за книга. Останалите се дължат за срок до две години. Ако някои от закупилите от новите 5.01 млн. акции не е заплатил цялата дължима сума, както се предполага, то тази емисия няма да може да се търгува на фондовата борса. Освен това невнеслите парите нямат право да гласуват на общо събрание на Ривиера. Мажоритарен собственик на курорта е РМД-то Ривиера мениджмънт, контролирано от Емил Кюлев.

Закупени бяха единадесет информационни меморандума за продажбата на пет обособени части от веригата за младежки туризъм Орбита ЕАД. Това са клоновете на дружеството във Враца, Перник, Плевен и Бургас. Общата начална цена на обектите е 276 хил. лева. Не е задължително обаче при избора на купувачи да се достигне същата сума. Седемдесет процента от договорените суми ще се издължават с компенсаторни инструменти.

Пивоварна Плевенско пиво, собственост на белгийската Интербрю, внесе в Държавната комисия по ценните книжа нов вариант на търговото си предложение за закупуване на акциите на останалите акционери в Плевенско пиво. Белгийците притежават над 90% от капитала на завода. Цената на офертата обаче остава същата - 9 лв., независимо че на борсата има търсене по 14 лева. Проблемите в първоначалния вариант на предложението бяха технически, а не в цената, така че се очаква ДКЦК да го одобри на заседанието си на 15 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във