Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 30

Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри на 26 юли договора за продажба на 79% от капитала на Стоков базар Илиянци ЕООД. Купувач на търговското дружество е пловдивската фирма Търговски център - Тракия, която пък се контролира от Напредък холдинг. Цената на сделката е 42 млн. лв., от които 90% ще се платят с компенсаторки.

Акционерите на София-БТ решиха на общо събрание да разпределят като дивидент 27% от печалбата на дружеството за миналата година. Така те ще получат общо 2.182 млн. лева. През 2000 г. заводът е произвел над 6 хил. тона цигари, като по този показател се нарежда на второ място у нас след фабриката в Благоевград.

На редовното си заседание на 25 юли членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) наложиха окончателна забрана за публикуване на търговите предложения на България АД - Добрич, и Апачия лимитед - Никозия, за изкупуване на остатъчните акции от капиталите съответно на Прокон-90 АД и Маяк АД. Мотивите на комисията са, че цените на офертите не съответстват на приложените методи за оценка на дружествата и не са дадени ясни критерии за коригиране на изчислените цени.
Освен това членовете на ДКЦК позволиха отписването от регистъра на публичните дружества на четири компании. Бяха одобрени и общите условия към договорите с клиенти на SG ЕКСПРЕСБАНК, Първа източна международна банка, Първа инвестиционна банка, Международна банка за търговия и развитие, Токуда кредит Експрес банк и още три инвестиционни посредници.

Приключиха споровете за собствеността върху 51% от капитала на столичния Хотел Рила. РМД Риел 99 закупи хотела от Агенцията за приватизация преди година за 3.6 млн. щ. долара, но сделката бе оспорена от втория в класирането Бора консулт. През седмицата стана ясно, че двете страни са постигнали извънсъдебно споразумение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във