Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 26

Съветът на директорите на фондовата борса предложи да се променят изискванията за сключване на сделки на блоковия сегмент на тържището. Занапред на него ще се регистрират само транзакции за над 5% от капитала на съответното публично дружество. Освен това тези продажби няма да влияят на борсовия индекс SOFIX. Според брокери новият регламент ще затрудни извършването на кросови сделки за по-малко от 5 процента. Те вече ще трябва да се сключват по пазарни цени на свободния и официалния пазар. Прилаганите текстове обаче трябва да бъдат одобрени от Държавната комисия по ценните книжа. Разглеждането им най-вероятно ще стане на заседанието й в сряда, 4 юли.

На общо събрание, проведено на 26 юни, акционерите на Труд и капитал холдинг гласуваха да си разпределят дивидент в размер на 396 хил. лв., или по 0.10 лв. на книга след облагане с данъци. Печалбата на холдинга за 2000 г. е 733 хил. лева. Останалите 437 хил. лв. ще влязат във фонд Резервен на дружеството. Акционерите на силистренското предприятие Оргтехника пък ще получат дивидент по 1 лев на акция. Унипак - Павликени, ще разпредели по 0.50 лв., а Трансстрой-Варна - по 3.34 лв. за книга.

Българска холдингова компания (БХК) направи търгово предложение за изкупуване на акциите на миноритарните акционери на столичния Парк-хотел Москва. Цената на офертата е 1 лев за бройка, а посредник ще бъде София инвест брокеридж. В момента бившият приватизационен фонд притежава 96.25% от хотела. Това означава, че след изтичането на срока по предложението (28 дни след публикуването му в два централни всекидневника) БХК ще има право да отпише хотела от регистъра на публичните дружества. Държавната комисия по ценните книжа още не е определила становището си по предложението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във