Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 24

На редовното си заседание Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) одобри действията на Нютон файненс мениджмънт БГ ЕООД по придобиването на мажоритарния пакет от инвестиционния посредник Нютон финанс България. Промените са свързани с вътрешно преструктуриране на собствеността на чешката Нютон груп у нас, обясниха от брокерската къща. Членовете на ДКЦК приеха и търговото предложение на Ем джи елит холдинг към акционерите на ЗММ Нова Загора. Освен това осем дружества бяха отписани от регистъра на публичните емитенти и бяха одобрени общите условия, приложими към договорите с клиенти на три инвестиционни посредника.

Депозитарни разписки на базата на книжа на български компании ще могат да се търгуват на специално създадения за това сегмент за нововъзникващи пазари на Атинската и Солунската фондови борси. Той бе представен през седмицата в столичния хотел Шератон. За да бъде листвано там едно дружество, то трябва да има капитализация от минимум 1 млрд. драхми (2.8 млн. евро), да е приключило с печалба последните две години, да прилага международните счетоводни стандарти и 25% от капитала му да е притежание на поне 100 акционери.

Продажбата на международния младежки център в Приморско ще се извърши чрез преговори с потенциални купувачи, гласи заповедта за приватизация на комплекса, подписана от вицепремиера Петър Жотев. Основна тежест при определянето на победителя в конкурса ще има предложената от кандидатите цена. Икономическото министерство ще предоставя меморандумите за обекта до 30 септември, а срокът за подаване на оферти е 31 октомври тази година. ММЦ Приморско е обособена част от веригата за младежки туризъм Орбита.

Системата за управление на качеството на девненския завод Полимери бе сертифицирана по ИСО 9001. Процедурата по привеждането на дейността на мениджмънта на предприятието в съответствие със световните стандарти започна още в началото на 1999 г., твърди изпълнителният му директор Анна Главинова. Персоналът на Полимери е обучен от Българо-баварския център по управление на качеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във