Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 16

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) заедно с американската Карана корпорейшън започнаха курсове за обучение на счетоводители на публични дружества по прилагането на международните стандарти. Два от тях се провеждат в София, а останалите ще са в Пловдив и Бургас. По този начин ще се облекчи излизането на големите български компании на западните фондови борси. Освен това прилагането на стандартите ще направи балансите на нашите фирми по-достъпни и прозрачни за чуждестранните портфейлни инвеститори. Председателят на ИДЕС Стоян Дурин обясни, че международните правила за счетоводна отчетност не могат да се въведат изцяло в България. Причината е, че базираният в Лондон комитет, който държи авторските им права, не разрешава публикуването на стандартите в нашия Държавен вестник.

Агенцията за приватизация има намерение да обяви през следващата седмица процедурите по раздържавяването на девет дружества. Лагерният завод, който е обособена част от ВМЗ - Сопот, Инкомс телеком холдинг, Ален мак и София филм ще бъдат продавани чрез преговори с потенциални купувачи. С конкурс пък ще се приватизират ЦЕРБ-София и мините Станянци, Христо Ботев, Бели брег и Чукурово. Доколко процедурите наистина ще бъдат открити обаче, не е ясно, тъй като за Ален мак и Инкомс телеком холдинг текат съдебни дела във връзка с предишните опити за тяхната продажба.

Министерството на икономиката откри процедура за приватизацията на софийската компания Алеко спорт-99 ЕАД. До средата на май ще бъдат определени фирмите, които ще изготвят правния анализ и оценката на дружеството. Едва след това ще станат ясни методът на продажба и размерът на пакета, който ще се предложи на стратегически инвеститор. Алеко спорт-99 ЕАД е собственик на въжения лифт Романски - Малък резен, на седем скивлека на Витоша, на ресторанти и съоръжения за зимен спорт.

Германската софтуерна фирма САП (SAP) удвои печалбата си за първото тримесечие на 2001 г. спрямо същия период на миналата. Положителният финансов резултат за това време достига 117 млн. евро. Български депозитарни разписки, издадени на основата на акции на САП, се търгуват на нашата фондова борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във