Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 1

Съветът на директорите на фондовата борса отчете повишение на оборотите на пода й през 2000 г. в сравнение с 1999 г. с 19 хил. лева. Като цяло обаче търговията бе по-слаба, коментираха брокери. Ръстът се дължи на няколко големи блокови сделки, регистрирани на тържището през декември. Те бяха предизвикани от промените в борсовия правилник, които изискват всички транзакции с книжа на публични дружества да се осъществяват на БФБ.

Станаха ясни най-активните инвестиционни посредници на БФБ за 2000 година. Първите места по оборот, брой изтъргувани акции и брой сделки заемат съответно Стопанска и инвестиционна банка, Капман Джелсор и Авал ин. Сред призьорите се нареждат също Карол, Елана, ЮНИОНБАНК, Фактори и Еврофинанс.

Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) одобри търговото предложение, отправено от Орел Г холдинг за изкупуване на книжата на дребните акционери в Орел инвест холдинг. Офертната цена на предложението е 1.37 лв. за акция. Орел Г холдинг държи 57% от капитала на бившия приватизационен фонд.

Брутната печалба на Благоевград-БТ за миналата година надминава 30 млн. лв., съобщи изпълнителният директор на най-голямата тютюнева фабрика у нас Димитър Димитров. Резултатът се дължи най-вече на увеличените до 201 млн. лв. приходи от продажби. Очаква се дивидентът, който ще получат акционерите на компанията за 2000 г., да бъде около 2.50 лв. за книга.

ДКЦК вписа общите условия, приложими към договорите с клиенти на SG ЕКСПРЕСБАНК и инвестиционните посредници Реал финанс АД и Капман джелсор АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във