Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ ЕМИТЕНТИ БР. 38

Агенцията за приватизация ще обяви конкурс за избор на инвестиционни посредници, които трябва да продават на борсата миноритарни пакети от девет предприятия. Имената на компаниите ще бъдат обявени другата седмица, а финансовите къщи ще имат срок от 10 дни да закупят документация и да подадат оферти.

Надзорният съвет на АП препоръча на изпълнителния орган на ведомството да сключи споразумение с новия собственик на врачанския торов завод Химко - регистрираната в Кипър фирма Ей Ви Ес Ти трейдинг (A.V.S.T. trading). С него компанията ще поеме всичките права и задължения по сключения през 1999 г. приватизационен договор за комбината. Тогава купувач бе американското дружество Ай Би И Транс ъф Ню Йорк (IBE Trans of New York). До момента АП му е начислила 869 652 лв. неустойки за неизпълнение на ангажиментите за поддържане на трудовата заетост в Химко.

Членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) наложиха временна забрана за публикуване на търговото предложение за изкупуване на книжата на дребните акционери на девненския завод Солвей-Соди, отправено от мажоритарния му собственик Солвей Шишеджам холдинг. Регистрираният във Виена холдинг ще може да внесе подобрената си оферта в срок от седем работни дни. Според запознати, мотивите на комисията са по-скоро технически, така че проблеми при следващото разглеждане на предложението не се очакват. Собственикът на завода за производство на калцинирана сода дава по 13 лв. за книга на останалите акционери. След евентуалното приключване на предложението Солвей Шишеджам холдинг ще има правото да отпише дъщерното си дружество в Девня от регистъра на публичните емитенти. Това означава, че акциите на Солвей-Соди автоматично ще бъдат свалени от търговия на фондовата борса.

Огнян Деков е назначен за втори изпълнителен директор на металургичния комбинат Кремиковци. Той ще отговаря за производството и ремонтната дейност на дружеството. Досега единственият изпълнителен директор на Кремиковци бе Валентин Захариев.

Фортес корпорейшън стана собственик на 12.72% от капитала на бургаската рафинерия ЛУКойл Нефтохим след сделка, сключена на фондовата борса миналата седмица. Пакетът от 1 723 142 акции бе прехвърлен от фирмата Голфито. Според запознати, става въпрос за транзакции между лица, свързани с ЛУКойл България, собственик на 58% от завода. Изтъргуваните книжа първоначално бяха приватизирани при преференциални условия от работещите в рафинерията тази пролет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във