Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Експат" подготвя 6 нови индексни борсово търгувани фонда

Първият борсово търгуван индексен фонд, следващ основния борсов индекс SOFIX - Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, беше в основата на съживяването на българския капиталов пазар.

В продължение на стратегията на "Експат асет мениджмънт" за развитие на София като европейски фондов център, на 4 октомври управляващото дружество подаде до Комисията за финансов надзор документи за регистрацията на 6 нови индексни борсово търгувани фонда. Профилът им е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на шест борси от региона на Централна и Източна Европа - Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония, отбелязват от компанията.

Припомняме, че в края на февруари тази година "Експат асет мениджмънт" подаде до КФН документи за регистрацията на 4 индексни борсово търгувани фонда, следващи движението на основните индекси за акции на борсите в Гърция, Румъния, Чехия и Полша. Така, заедно с индексния фонд върху SOFIX, който стартира през 2016 г., борсово търгуваните фондове на Експат ще станат общо 11.

Десетте фонда върху чужди пазари ще бъдат регистрирани за търговия на "БФБ-София", а на следващ етап и на борси в чужбина. От управляващото дружество очакват сериозен интерес към тези продукти както в България, така и от чуждестранни инвеститори, вкл. и от инвеститори от държавите, чиито индекси ще следват тези фондове. Профилът на десетте фонда е избран след анализ на съответните борси и индекси. Към момента на тези пазари няма аналогични продукти, лицензирани по UCITS директивата – с изключение на Полша, където има един такъв фонд, управляван от голям западен асет мениджър.

"Експат асет мениджмънт" вече неколкократно заяви амбициите си да превърне София в хъб за фондовата индустрия в Европа. Управляващото дружество се надява, че и институциите у нас споделят визията за развитие и приоритетно лицензиране на такива фондови продукти, създадени съобразно най-добрите международни практики и базирани в България, но с фокус върху чужди пазари. "Разчитаме, че в унисон със стратегията за развитие на капиталовия пазар у нас, апликациите и на 10-те фонда ще бъдат разгледани без забавяне", коментираха от управляващото дружество. "Сигурни сме, че създаването на такива фондове и регистрирането им за търговия в София би дало сериозен тласък на капиталовия пазар у нас и би създало много допълнителен бизнес за целия бранш, включително за инвестиционни посредници, управляващи дружества, пенсионни фондове, търговски банки, банки депозитари, както и за индивидуални инвеститори."

"Експат Капитал", със своето лицензирано управляващо дружество "Експат асет мениджмънт", е най-голямата компания за управление на активи в България. Дружеството управлява единствения в България борсов търгуван индексен фонд, следващ представянето на основния борсов индекс SOFIX - Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Николай Василев е управляващ партньор и изпълнителен директор, а Николай Янков - председател на съвета на директорите и председател на съвета на директорите на "Експат Капитал".  

Facebook logo
Бъдете с нас и във