Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Експат" организира 4 нови фонда

Мениджърите на "Експат асет мениджмънт" са подали в Комисията за финансов надзор документи за регистрацията на четири нови индексни борсово търгувани фонда. Управляващото дружество е част от "Експат Капитал", в което управляващ партньор и изпълнителен директор е Николай Василев. Тези колективни схеми пасивно ще следват движението на основните индекси за акции на четири борси от Централна и Източна Европа - Гърция, Румъния, Чехия и Полша. EXPAT GREECE ASE UCITS ETF се основава върху Индекс ASE на Athens Stock Exchange, EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF - върху Индекс BET-BK на Bucharest Stock Exchange, EXPAT CZECH PX UCITS ETF - върху Индекс PX на Prague Stock Exchange, а EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF - върху Индекс WIG20 на Warsaw Stock Exchange.

"Експат" е избрало тези пазари след анализ на техните борси и индекси като най-подходящи за създаване на борсово търгувани фондове, съобразени с изискванията на UCITS директивата на Европейския съюз.

Плановете са четирите схеми да бъдат регистрирани за търговия на "БФБСофия", а на следващия етап - и на чужди пазари.

"Експат асет мениджмънт" управлява единствения в България борсов търгуван индексен фонд, следващ представянето на основния борсов индекс SOFIX. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF беше регистриран за търговия на "БФБ-София" през септември 2016 г., а в момента тече процесът по регистрацията му за търговия на London Stock Exchange. Фондът получи на 22 февруари регистрация от британския финансов регулатор Financial Conduct Authority (FCA) за предлагане на пазара във Великобритания. Това е и първата регистрация за предлагане на чужд пазар на лицензиран от българската Комисия за финансов надзор такъв инструмент.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във