Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЕК: Влошаване на икономическото доверие в България през декември при негов ръст в ЕС до 17-годишен връх

През декември общото икономическо доверие в Европейския съюз отбеляза повишение до най-високо ниво от лятото на 2000-а година насам, като в същото време аналогичният индекс на Европейската комисия за България отбеляза известно отстъпление от неговия посткризисен връх, достигнат през предходния месец, сочи БНР.

Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се повиши през декември до 115,9 пункта от 114,3 пункта през ноември, когато достигна най-високо ниво от юни 2007-а година насам - около година преди да стартира световната финансова и икономическа криза. Аналогичното проучване на ЕК само в рамките на еврозоната също отчете ръст на икономическото доверие до нов 17-годишен връх. Солидното подобрение в рамките на целия ЕС се дължи на рязко нарастване на икономическото доверие във Великобритания с 3,6 пункта (водещата икономика извън еврозоната), както и на доверието във втората по големина икономика в Европа извън еврозоната - Полша, където съответният индекс се повиши с 1,2 пункта.

Последното проучване на Европейската комисия регистрира подобрение на доверието в индустриалния и промишлен сектор (нарастване на съответния индекс до 8,8 от 8.0 пункта месец по-рано), солиден подем в сферата на услугите (от 12,5 до 16,1 пункта) и в строителството (от 0,6 до 1,8 пункта) при стабилизация на доверието в търговията на дребно на ноемврийското ниво от 6,1 пункта. Силно повишение отчита и индексът, измерващ доверието в областта на финансовите услуги (до 22,8 от 19,2 пункта).

През декември индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС нарасна до -0,6 пункта от -0,7 пункта през ноември, достигайки най-високо ниво от 2001-ва година насам.

Важният показател на ЕК за икономическото доверие в България обаче се понижи през декември за пръв път от шест месеца насам, достигайки 108,7 пункта, но след като през ноември нарасна до 110,8 пункта - най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. Трябва да се има предвид, че индексът на икономическото доверие за България се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.

Бизнес доверието в отделните сфери на българската икономика бележи разнопосочни движения, като съответният индекс на доверието в промишления и в индустриален сектор се влоши през декември за втори пореден месец до 1,4 пункта от 3,4 пункта през ноември, а индексът в сферата на услугите - до 12,8 от 15,1 пункта, докато при търговията на дребно има повишение до 19,3 от 17,0 пункта, а в строителната сфера - до -10,3 от -11,1 пункта.

Индексът на потребителското доверие в България също отчете известно понижение до -23,6 пункта, след като месец по-рано нарасна до -22,4 пункта, достигайки най-високо ниво от юни 2007 година насам.

Преди време Националният статистически институт също отчете известно влошаване на бизнес климата в нашата страна в края на 2017-а година, но въпреки това продължава да задържа стабилно над дългосрочното си средно равнище. Влошаването на стопанската конюнктура през декември беше в резултат на по-неблагоприятен бизнес климат в промишлеността, строителството и в сектора на услугите при негова стабилизация в търговията на дребно спрямо предходния месец, отбелязва НСИ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във