Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЕК: БЕХ може да злоупотребява с господстващо положение на пазара в България

"Български енергиен холдинг" (БЕХ) може да нарушава антитръстовите правила на Европейския съюз. Това се посочва в предварителното становище на Европейската комисия, публикувано на сайта на институцията.

Според Брюксел териториалните ограничения за препродажба в споразуменията на БЕХ с търговските му партньори за доставка на електричество на българския нерегулиран пазар за електрическа енергия на едро може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Подобни условия ограничават свободата на купувачите да избират къде да препродават електроенергията, закупена от БЕХ. Изпращането на изложението на възраженията не предопределя крайния изход на разследването.
Комисията има опасения, че като налага ограничения относно мястото на препродажба на доставяната електроенергия, БЕХ - традиционното държавно вертикално интегрирано енергийно дружество в България, би могло да възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар за електрическа енергия на едро в страната.

В изложението на възраженията се посочва, че в по-голямата част от споразуменията за доставка на електроенергия, сключени между БЕХ и неговите търговски партньори, се предвижда, че доставяната от БЕХ електроенергия може да бъде препродавана единствено в България или единствено в чужбина. Споразуменията предвиждат също така механизми за контрол и санкциониране, които позволяват на БЕХ да следи и да наказва своите клиенти, които не спазват тези териториални ограничения.

Според предварителното заключение на Комисията тези териториални ограничения представляват злоупотреба с господстващото пазарно положение на БЕХ, която е забранена от член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Такова поведение, ако бъде установено, води до нарушаване на електроразпределението в единния пазар, като засяга ликвидността и ефективността на пазарите за електрическа енергия и издига изкуствени бариери пред търговията между България и други държави членки.

Комисията откри официална процедура на 27 ноември 2012 г., за да разследва дали БЕХ злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България.

В отделно разследване Комисията проучва дали "Български енергиен холдинг" (БЕХ) и неговите дъщерни дружества "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз"  препятстват свои конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Комисията откри официална процедура през юли 2013 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във