Банкеръ Daily

Пари и пазари

Една четвърт от договорните фондове печелят повече от SOFIX

Въпреки спада на лихвите по депозити до необичайния у нас 1%, парите на домакинствата и фирмите, още не припознават "БФБ-София" като уютно място за своето вложение. Много малка част от финансите се закотвят тук, докато повечето парични средства са разпилени по широкия свят и там да търсят по-разнообразни алтернативи. Слабостта на фондовия пазар у нас е известна и постоянно е обект на коментари. Така че едва ли някой се учуди, че индексът на сините чипове - SOFIX, приключи осемте месаца на тази година със загуба от 7.59% - и се свлече до 632.77 пункта. Това означава, че ако сте вложили 1000 лв. в индекса на сините чипове на "БФБ-София", в края на март тази сума е намаляла с 75.90 лева.

Една четвърт от взаимните фондове обаче бяха сред активите, които се представяха успешно от началото на 2018-а. Проучване на в. "БАНКЕРЪ" показва, че само двадесет и осем от анализираните 124 колективни инвестиционни схеми у нас (в сайта на Българската асоциация на управляващите дружества) отчитат по-голяма загуба от най-стария борсов индекс. А това означава, че колективните инвестиционни схеми пазят потенциала си да бъдат добра алтернатива за вложение, когато фондовият пазар губи, прогнозират повечето от анализаторите. Случилото се обаче е логично. Индексът просто "следи" представянето на петнадесет компании, докато един договорен фонд може да влага парите си в различни инструменти. Така може да "обира" печалбите от някои от тях, с които да компенсира загубата от други.

Три от колективните схеми "бият" доходността на SOFIX, като постигат двуцифрена печалба. Най-печеливш е "ОББ Глобал Растеж", който инвестира предимно в акции на водещи и динамично развиващи се компании, които реинвестират печалбите си в нови проекти. Очакванията за представяне и най-вече потенциал за растеж на тези компании е да надвишават средните стойности на пазарите. "ОББ Глобал Растеж" е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на фонда. През тази година той е осигурил на клиентите си печалба от 12.91 процента. След него е още един фонд на управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт", част от КВС груп. "Глобал Фарм Инвест" е успял да донесе на инвеститорите си печалба от 12.75% за осемте месеца на тази година. Инвестициите му са в дялови книжа на компании в сектора на здравеопазването, основно във фармацевтичния отрасъл, в биотехнологиите и в сегмента "медицинска апаратура", приети за търговия на регулираните пазари в страната и в чужбина. Всички те са подбрани заради високия потенциал за растеж, който имат в този високотехнологичен бранш. И това се вижда от резултата на фонда, който управлява активи на стойност почти 12 млн. лева. Двата фонда са организирани от управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт" АД, което има в портфейла си осем колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна схема в евро. Акционери във фонд мениджъра са "Обединена българска банка", притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK, Белгия, с дял от 9.14% от капитала. Катина Пейчева е изпълнителен директор на фонд мениджъра от юли 2007-а.

В тройката на най-печелившите е и един от фондовете на "Компас Инвест". За отбелязване е, че четири от петте му схеми са на печалба. Най-успешен през изминалите осем месеца е "Компас Глобъл Трендс", който зарадва клиентите си 12.30% печалба. Схемата инвестира в акции на компании, които се намират във фаза на растеж, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Целта на фонда е да идентифицира и инвестира в компании с над 20% ръст на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж. Инвестиционната политика на фонда предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти - акции и ценни книжа с фиксирана доходност. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Фондът инвестира и в сфери като био технологиите и медицината, образователните системи, облачните технологии, големи бази и данни и други, като няма сектори, които да са игнорирани. Всичко зависи от потенциалът за растеж.

Фондът "Компас Глобъл Трендс" е организиран от управляващото дружество "Компас Инвест" АД, което е собственост на "Компас Капитал" АД. Като част от групата, фонд мениджърът извършва услугите по доверително управление, както и организирането и управлението на колективни инвестиционни схеми. "Компас Капитал" е независим бутик за инвестиционно банкиране и корпоративни финанси с пълно обслужване в тази област.

Ивайло Ангарски е изпълнителен директор на "Компас Инвест" АД с над 15 години опит в сферата на финансите. Заедно с Драгомир Великов управляват "Компас Глобъл Трендс". Управляващото дружество контролира и други колективни инвестиционни схеми: "Компас Евростабилност", "Компас Стратегия", "Компас Прогрес", "Компас Плюс", "Компас Евроселект" и "Компас Фъндс Селект-21".

Две от колективните инвестиционни схеми са с фокус върху основния индекс на българската фондова борса. "Алфа SOFIX Индекс" е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва движението на най-стария борсов измерител, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София"."Алфа SOFIX Индекс", също е губещ с отрицателен резултат от 6.97% в края на август. Освен това активите му са намалели и вече са под един милион.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Той се търгува на "БФБ-София" и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните колективни схеми са регистрирани на борсата и акциите им се търгуват свободно на нея. При последната сделка на 29 август дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменяха при 1.14 лева.

 

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във