Банкеръ Daily

Пари и пазари

Един взаимен фонд изненада инвеститорите в разгара на коронавируса

Компаниите за управление на активи преживяха доста тежки моменти - и заради епидемията от коронавируса, и заради негативите от COVID-19 върху всички финансови инструменти. Световната икономика изпитва трудности от началото на годината. През първото тримесечие акциите се представиха зле на пазара и цените им вървяха надолу, но през периода между април и юни тренда се обърна и котировките при повечето погледнаха нагоре. Основно книжата на технологичните компании не се съобразяваха с негативния тренд и цените им носеха утеха на инвеститорите.

А акциите заемат най-голям дял в портфейлите на договорните фондове.

Само 12 от тези колективни инвестиционни схеми у нас от общо 128, организирани от управляващи дружества, успяха да се преборят с конюнктурата и да донесат печалба на клиентите си към момента. Те са влагали  парите в различни сектори и активи у нас и по света.

Макар че няма гаранция за успеха на вложенията в такава колективна схема, както би било при един влог например, доходността при някои от тях е доста по-висока.

Най-печелившият договорен фонд от началото на годината е "Компас Глобал Трендс", който е успял да донесе на инвеститорите си печалба от 6.64 процента. А това е подкрепено и с ръст на нетната стойност на активите. Колективната схема инвестира в акции на компании, които се намират във фаза на растеж. Това са компании, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Фондът търси и инвестира в компании с над 20% ръст на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж. Успехът е резултат и от това, че 41% вложенията от портфейла му са в технологични компании.

Доволни могат да са и клиентите на "Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти". Секторният фонд инвестира в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Към момента той е донесъл печалба от 5.48%, като при това е увеличил и нетната стойност на активите си. Те се влагат в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и в акции на аналогичните международни акционерни дружества. Той е подходящ за инвеститори, склонни на по-дългосрочен хоризонт на държане на своите вложения, които желаят да се възползват от дългосрочните тенденции на пазарите на недвижими имоти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във