Банкеръ Daily

Пари и пазари

Един от лидерите на пазара на детски играчки у нас е с нов собственик

Пазарът на детски играчки не е лесен. А и клиентите са особени - деца, родители, баби и дядовци, или деца с родители. Покупката на детски стоки обикновено не е импулсивно действие. Най-често то е обмислено и се прави по някакъв повод, или във връзка с раждането на дете, например.

Никоя кризата не се отразява добре на търговията. Понякога в такива моменти се предприемат и по-драстични мерки. В един от лидерите на пазара на детски играчки у нас - "Комсед" АД - София, отбелязваме пълна смяна в собствеността. Първата стъпка вече е направена. Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на съвместен контрол от Данаил Емануилов Генев и Галина Огнянова Гавраилова върху "Комсед" АД.

Тъй като сумата от общите обороти на всички участници в сделката на територията на страната за миналата финансова година надхвърля 25 млн. лв., то е възникнало задължение за предварително уведомяване на КЗК и съответно получаване на разрешение за приключване на сделката.

"Комсед" АД се занимава с търговия и производство на детски играчки,пособия за деца и аксесоари към тях и други. В момента дружеството се представлява от изпълнителните директори Р. Филимонов и Г. Гавраилова, заедно и поотделно.

Сделката е свързана с намерението на Д. Генев и  Г. Гавраилова да придобият съвместен контрол върху фирмата. Д. Генев ще закупи от Р. Филимонов неговия дял от 30% и притежававаните от Н. Далекова-Филимонова 20% от книжата на фирмата. Г. Гавраилова пък ще получи от досегашния акционер Т. Гавраилова 30% от капитал на "Комсед" АД, които ще добави към своите 20%, които притежава в момента. Така и двамата ще си поделят собствеността във фирмата.

Концентрацията има за цел навлизащият акционер Д. Генев да инвестира в предприятия, които притежават потенциал да се превърнат в утвърдени лидери в секторите, в които оперират, съобщават от Комисията за защита на конкуренцията. Г. Гавраилова пък цели да увеличи акционерното си участие и дейността си в "Комсед" АД.

Анализът на регулатора показва, че двамата нови акционери в дружеството не са активни на едни и същи пазари, както и на вертикално или тясно свързани съседни пазари. Следователно планираната сделка няма да доведе до хоризонтални или вертикални ефекти, отбелязват от регулатора. Не може да се очаква промяна в пазарното положение на участниците в сделката, нито настъпването на каквито и да било ефекти върху ефективната конкуренция на пазари на територията на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във