Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЕЦБ ще наблегне на риска от лоши банкови заеми

Европейската централна банка обяви, че през идните три години надзорното й поделение ще съсредоточи контрола върху рисковете за кредиторите от потенциален скок на лошите заеми и от търсенето на по-висока възвръщаемост. 

Няколко ранни индикатори насочват към потенциално подронване на качеството на кредитиране, споделили онлайн на 7 декември високопоставени представители на ЕЦБ. Равнището на преквалифицираните от банките заеми като рискови е двойно по-високо отколкото преди пандемията, а делът на кредитите под наблюдение за просрочие се е повишил, твърдят банкерите.

Европейските кредитни институции се възползваха през тази година от безпрецедентната подкрепа за данъкоплатците като ответен удар срещу пораженията на пандемията върху глобалната икономика. Много банки повишиха печалбите си като освободиха част от заделените за лоши заеми пари, а други поеха по-голям риск като се включиха в по-опасни бизнеси като финансирането на покупки на инвестиционни инструменти на кредит.  

"Вероятно влошаване на качеството на активите, свързано с прогресивното изтегляне на мерките за публична подкрепа редом с низходящите рискове за възстановяването на икономиката, изисква вниманието на надзора", посочва Андреа Енриа, който ръководи надзорното поделение на ЕЦБ. 

Коефициентите на необслужваните кредити в сектори, които са по-уязвими на пандемичния натиск, също започват да нарастват. Това е особено видимо при хотелиерските и хранителните услуги, както и във въздушния транспорт и свързаните с пътуванията браншове.  

Съвместно с официални представители на националните власти, ЕЦБ ще наблюдава "натрупването на  неквалифицирани рискове" в дълговото финансиране и "стриктното придържане" на кредиторите към указанията на европейските централни банкери за бизнеса. Те ще осъществяват и проверки на място, за да разберат как банките управляват партньорския кредитен риск, включително при първичните брокерски услуги и при заемите, отпуснати на компании с по-нисък от инвестиционния кредитен рейтинг. 

ЕЦБ призовава кредиторите да се подготвят и за други рискове, примерно - произтичащите от климатичните промени, и ще проведат стрес тестове в тази област през идната година. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във