Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕЦБ СЕ ПРЕУСТРОЙВА ПО ПОДОБИЕ НА ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ

Европейската централна банка ще ползва трискоростен модел за правото на глас в управителния съвет, определящ лихвите, след като в еврозоната бъдат приети нови страни членки от Централна и Източна Европа. Броят на членовете с право на глас ще се ограничи до 21 и те ще се променят по сложна ротационна система. Тя трябва да гарантира, че нито една държава няма да остане без представител за продължителен период от време. По този начин процесът на вземане на решение с консенсус ще се облекчи и няма да бъде блокиран. По оценка на управителя на ЕЦБ Вим Дуйзенберг, новата схема ще запази съществуващата система един човек - един глас и ще бъде прозрачна и стабилна. Ако в еврозоната влязат 27 държави (15-те членки на Европейския съюз плюс 10 страни, които трябва да бъдат приети до 2004 г., плюс България и Румъния), те ще бъдат разделени на три групи - съобразно големината на брутния им вътрешен продукт и числеността на населението им. Първата група ще включва петте най-големи и мощни икономики на Европа - Германия, Франция, Великобритания (ако се присъедини към еврото), Италия и Испания - и те ще получат право на четири гласа в съвета. Това означава, че на всеки пет години една от тях няма да се изказва по лихвената политика на ЕЦБ. Във втората група ще бъдат включени държави от среден калибър като Белгия, Австрия, Швеция, Финландия и Полша, които ще получат право на общо осем гласа.Осемте най-малки страни, между които са Кипър, Естония и Латвия, ще имат право на три гласа.Единствено шестте члена на борда на изпълнителните директори на ЕЦБ ще имат постоянно право на глас. Официални представители от ЕЦБ определиха приетия модел за гласуване като приемлив компромис за страните членки на еврозоната. По-малките държави ще сменят представителите си в съвета по-често от по-големите. Предложеният модел наподобява схемата, по която е конструиран комитетът за парична политика (FOMC) на Федералния резерв. В него влизат всичките седем членове на борда на директорите на банката и директорите на 12-те й регионални клона. От тези общо 19 души 12 имат право на глас. Членовете на борда и директорът на клона на Федералния резерв в Ню Йорк имат постоянно право на глас, а останалите 11 клона имат право на четири гласа и се сменят на ротационен принцип. За да се пребори с инфлацията, предизвикана от въвеждането на еврото като единна физическа разплащателна единица, ЕЦБ ще обсъди и идеята да въведе и банкнота от едно евро. По оценка на експерти, хората чисто психологически оценяват хартиените парични носители по-високо и са по-малко склонни да ги харчат от монетите. Най-ревностни привърженици на идеята са централните банкери на Италия и Гърция. Според тях, металната форма на валутата е една от причините потребителите да подценяват номиналите от едно и две евро. Управителят на централната банка на Белгия Ги Каден пък смята, че въвеждането на банкнота от едно евро ще помогне за интернационализацията на единната европейска валута. Банкнотата от един долар е една от причините щатската валута да е толкова популярна... всички познават и използват тази банкнота - мотивира се Каден.

Facebook logo
Бъдете с нас и във