Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕЦБ подкастри доходността

Вниманието на търгуващите на международните пазари на държавен дълг през изминалата седмица се фокусира върху първата от ключовите срещи на шефовете на големите централни банки - тази на ЕЦБ. Въпреки че нещата преминаха според очакванията, коментарите на президента на институцията Марио Драги доведоха до силен спад на еврото и до понижения на доходностите на основните ДЦК. В изказването си след срещата на борда на ЕЦБ Драги отбеляза, че предвижданията за икономическия растеж и за инфлацията в паричния съюз са понижени. Бе обявена и промяна в лимитите за изкупуване на ДЦК по програмата за количествени улеснения. Това бе възприето от пазарите като допълнителен знак, че централната банка е готова да засили стимулите си, ако е необходимо.

Сериозна подкрепа след изказването на Драги получиха книжата, емитирани от страните от ядрото на еврозоната. След като почти през цялата седмица немските бундове повишаваха доходностите си, променените в някои пунктове позиции на ЕЦБ предизвикаха спад от 0.3 базисни точки - до 0.738% при книжата с десетгодишен матуритет. При френските ДЦК със сходен срок до падежа седмичното понижение бе с 0.7 базисни точки - до 1.081 процента.

При страните от периферията на еврозоната имаше ръст на доходностите. Най-значим бе той при испанските ДЦК и бе пряк резултат от проведен през седмицата аукцион на книжа с различен срок до падежа, на който бяха пласирани книжа за 5.9 милиарда от предлагания дълг за 6 млрд. евро. В крайна сметка испанските десетгодишни ДЦК се търгуваха при доходност до падежа от 2.095%, което формира седмичен ръст от 3.4 базисни точки. Динамичните процеси на световните финансови пазари продължават да оказват негативно влияние върху котировките на периферните книжа. Пример за това бяха и италианските, които в края на седмицата се търгуваха при търсен доход до падежа от 1.929% и повишение от 1.2 базисни точки.

Британските джилтове пък отбелязаха един от най-сериозните спадове на доходността през изминалата седмица. Той дойде като пряк резултат от забавянето на темповете на икономически растеж на Острова - 2.6% на анюализирана база за второто тримесечие срещу 2.9% за първото. Десетгодишните джилтове се търгуваха при доходност от 1.908% и при седмичен спад от 5.4 базисни точки.

В САЩ инвеститорите и анализаторите са насочили вниманието си към предстоящата среща на борда на Фед. Данните за първоначалните молби за помощи при безработица отбелязаха неочакван ръст през последната седмица, докато като ключово за решението каква да е основната лихва на Фед се очертава общото ниво на заетост. На този фон анализаторите намалиха шансовете за повишаване на лихвите в САЩ, което подкрепи трежъритата. При тези с падеж след десет години доходността в края на седмицата бе 2.169% - спад от 1.3 базисни точки.

 

Николай Ваньов, CFA

Експерт FI и деривати, Инвестбанк АД

 

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Facebook logo
Бъдете с нас и във