Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕЦБ остави дилърите замислени

Спад в доходността на десетгодишните книжа на водещите страни от еврозоната, обезценка на единната европейска валута спрямо щатския долар и множество въпросителни около инструментариума, който ЕЦБ ще приложи в опит да предотврати влиянието на дефлационните процеси и скъпото евро, които като черни облаци са се настанили над Стария континент. Това са само част от последствията от редовното заседание на ЕЦБ, посветено на паричната политика, което се проведе в четвъртък. В унисон с пазарните очаквания централната банка остави за шести пореден път основната лихва без промяна - 0.25 процента. Слабият ръст на индекса на потребителските цени, който през април отчете 0.7% повишение спрямо същия период на 2013 г., дава основание за разгръщане на няколко хипотези по посока, че предстои стимулиране на икономическия растеж. Според редица анализатори най-голям е шансът през юни ЕЦБ да свали основната си лихва. Другите възможни мерки са налагането на отрицателен лихвен процент по депозитното улеснение на ЕЦБ (т.е. банките да бъдат принудени да плащат лихва за това, че държат свободните си пари в централната банка на овърнайт депозити). Или да бъдат предоставени дългосрочни заеми на търговските банки при ниски лихви срещу конкретни ангажименти за кредитиране на малките и средните предприятия. И в краен случай - използване на тежката артилерия - т.нар. количествени улеснения. Тези очаквания на пазарните участници ясно проличаха в нивата на доходността на дълговите инструменти на страните от еврозоната. Но те не подминаха и периферните държави. Десетгодишните немски книжа се търгуваха при доходност от 1.45 процента. В края на април те можеха да се закупят при нива от 1.50 процента. Испанските облигации с аналогичен срок до падежа им достигнаха исторически най-ниските си нива на доходност от 2.875%, същото явление се наблюдаваше и при книжата на Италия. Те съответно се търгуваха при нива на доходност от 2.91%. На фона на прогнозите за наливане на ликвидност в банковата система и по-ниски лихви фондовите пазари на водещите страни в еврорегиона останаха стабилни, със стойности, близки до върховете от последните няколко месеца. В края на седмицата немският индекс DAX се търгуваше при нива около 9580 пункта.


Отвъд Океана щатските държавни ценни книжа не се радваха на особен интерес от страна на първичните дилъри. На проведените аукциони през седмицата за облигации със срочност три, 10 и 30 години бе отчетено най-слабото търсене за последните седем месеца. Отчасти това е продиктувано от ниската доходност, като десетгодишният бенчмарк се търгуваше при нива около 2.62 процента. Десет дни по-рано същите книжа можеха да се купят с 10 базисни точки по-високо.


 Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.
Николай Ваньов,Брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във