Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕЦБ обещава още интервенции

Бурята, която предизвикаха проблемите с публичните дългове в Европа, поутихна. На пазарите на държавен дълг изминалата седмица бе изпълнена с контрасти. Тя започна с новината, че международната агенция Муудис ще наблюдава смятаните за най-сигурни икономики от еврозоната - Германия, Холандия, Финландия и дори на Люксембург, и евентуално ще намали кредитния им рейтинг. Това съобщение, съчетано с поредната доза несигурност, идваща от Гърция (за която става все по-сигурно, че няма да успее да изпълни поетите пред Тройката ангажименти), вкара пазарите на държавен дълг в нормалното им русло от последните месеци. Доходностите, търсени от инвеститорите по книжата на Италия и Испания, се покачваха, докато тези по немските облигации паднаха до рекордно ниски нива.


В четвъртък обаче станахме свидетели на обрат в тази ситуация. Той се дължеше на твърдата позиция на ЕЦБ за възможна интервенция на пазарите на държавен дълг. Ние ще направим каквото трябва, за да запазим еврото,заяви президентът на банката Марио Драги по време на конференция в Лондон в четвъртък. Мерките, които ще бъдат предприети, влизат в нашите правомощия, поясни той. Анализаторите моментално възприеха тази информация като знак за по-активна намеса на ЕЦБ както директно на дълговите пазари, така и индиректно - чрез значително подсилване на капиталовата и ликвидна основа на Европейския Механизъм за Стабилност. Доходността по испанските ДЦК с десетгодишен срок до падежа бързо се понижи до 6.886%, а преди това бяха достигнали рекордни нива от 7.556 процента. Доходността по италианските книжа със същия матуритет спадна с повече от 50 базисни точки само в рамките на един ден и към края на седмицата бе на нива от 6.062 процента.


От друга страна, доходностите по немските десетгодишни бундове напуснаха рекордно ниското си равнище от 1.166% и към края на седмицата бяха на нива от около 1.324 процента. Основна роля за това повишение изигра новата позиция на ЕЦБ, а не възможното понижение на кредитния рейтинг на най-голямата европейска икономика. Подобна бе и ситуацията в САЩ, където съкровищните бонове бяха поставени под натиск, както от добрите политически новини от Европа, така и от позитивни икономически данни от домашната сцена, свързани с безработицата и с потребителското доверие. Доходността по десетгодишните трежърита достигна 1.43%, покачвайки се с 5 базисни точки над рекордно ниските нива, регистрирани в началото на седмицата.


Въпреки позитивното развитие, предизвикано от твърдата позиция на ЕЦБ за борба с високите доходности на Испания и Италия, поне засега няма явни признаци, че пикът на дълговата криза е отминал. Събитията от следващите дни и седмици ще покажат дали рекордите по доходностите (както дъна, така и върхове) на евространите ще останат в историята или бурята, предизвикана от държавните дългове, ще продължи да бушува.


nbsp;


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.Николай Ваньов,


брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във