Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЕБВР купи 4.99% от Букурещката фондова борса

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и закупила миноритарен дял от  4.99% от Букурещката фондова борса, съобщават от финансовата институция, която използва инвестиции като инструмент за развиване на пазарна икономика в 27 страни от Централна Европа до Централна Азия. Банката предоставя финансиране за банки, индустрии и бизнеси на нови и съществуващи проекти. Тя работи и с компании от публичния сектор с цел подпомагане на приватизацията, преструктуриране на държавни фирми и подобряване на комуналните услуги.

Букурещката фондова борса е най-голямата в Югоизточна Европа. С тази сделка ЕБВР ще подкрепи програмата за развитие на капиталовия пазар, която представи румънското правителство. Крайната цел е да се подобри работата на местните капиталови пазари, да се увеличи ликвидността и достъпа до финансиране от фондовия пазар.

Букурещката фондова борса (на румънски: Bursa de Valori Bucuresti) е разположена в столицата на Румъния. Пазарната капитализация на надхвърля 30 млрд евро към септември тази година, а 83 компании се търгуват на регулирания пазар. От август 2013 г. Лудвиг Соболевски е изпълнителен директор на Букурещката фондова борса. Според него плановете са Букурещката фондова борса да стане финансов център на Южна и Източна Европа, както и чрез иновации да се промени инвестиционния облик на региона.

Букурещката фондова борса е разработила седем индекса, с които оценява представянето на публичните компании.

Акциите на някои от най-големите румънски фирми се търгуват на борсата в Букурещ. С най-голяма капитализация към септември са OMV Petrom S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Fondul Proprietatea, New Europe Property Investments PLC, BRD – Groupe Societe Generale S.A, Banca Transilvania, Electrica and Transgaz.

От 8 юни 2010 г. Букурещката фондова борса стана публична компания и започна да търгува собствените си акции на борсата в Букурещ. Дружеството предложи на инвеститорите 7 674 198 книжа при номинална стойност от 10 леи за един брой. Румънски фирми притежават 70.29% от капитала, а чуждестранни компании – 12.42 процента. Сред акционерите има и индивидуални инвеститори – 16.78% са собственост на румънци, а 0.58% от книжата са собственост на чужденци.

Букурещката фондова борса  има 132-годишна история, която беше прекъсната през 1945 г., когато комунистическото правителство я затвори. Дейността й беше възстановена 50 г. по-късно - на 21 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във