Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Е-платформа ще продава държавните имоти

Продажбата на имоти - частна държавна собственост, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции се контролират от търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, да се извършва чрез електронна платформа. Това предлагат депутати от групата на "Обединени патриоти" и ГЕРБ с внесените в парламента промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Новият проектонорматив предвижда онлайн да се извършват и продажбите на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка до 10 000 лв., за които сега отговарят областните управители.

Очакванията са така да се осигури по-голяма прозрачност и обявите да достигнат до по-голям кръг заинтересовани лица. Платформата ще направи възможно по-бързото обменяне на информация и като цяло ще подобри процеса на продажбите, а това би могло да осигури и достигането на по-високи цени. Другото, което се търси, е чрез онлайн сделките да се съкратят сроковете по процедурата, както и на разходите на инвеститорите за участието им в търговете.  

Ако предложените поправки в закона бъдат приети, те ще влязат в сила една година след обнародването им. В този срок пък правителството трябва да приеме наредба за дейността на електронната платформа, която ще се управлява от Агенцията за приватизация. Предвижда се разходите по изграждането на търговската система да са за сметка на бюджета на Министерството на икономиката, като разработването й ще се възложи по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във