Банкеръ Daily

Пари и пазари

Двойно по-висок е вносът ни от трети страни спрямо износа

Продължава тенденцията за увеличаване на износа на стоки от България за трети страни. От националната статистика отбелязват, че през периода между януари и юни това става с 33.9% в сравнение със същия период на миналата година и е на стойност 14.70 млрд. лева. Най-големите търговски партньори на страната ни са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство, Китай и Украйна. Всички те са приели 50.6% от износа ни за трети страни.

България увеличава износа си към всички тези страни, с изключение на Китай, където има спад от 42.6 на сто.
Само през юни тази година експортът на български продукти за държави извън Европейския съюз нараства с 54.5% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 3 млрд. лева.

През периода януари - юни има спад в износа в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (-13.9%). В него се включват разделите: обработени кожи и артикули от тях; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (с изключение на мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (с изключение на облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал.

Вносът на стоки в България от трети страни

за първите шест месеца обаче се увеличава почти двойно - с 63.6% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размерна на 23.12 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
Само през юни тази година вносът на стоки в България от трети страни нараства със 75.5% на годишна база и възлиза на 4.72 млрд. лева.

При импорта на продукти от страни извън ЕС за полугодието най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+293.9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+150%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни

през периода януари - юни е отрицателно и е в размер на 8.42 млрд. лева. През юни то също е отрицателно (-1.72 млрд. лева).

Прави впечатление и

активната търговия през първото полугодие с Украйна и Русия.

Износът ни са Украйна расте с 87.7% и е на стойност 636.7 млн. лева. При вносът от тази страна обаче има още по-впечатляващ ръст - 109.7% и възлиза на 1.49 млрд. лева.

Към Русия сме изнесли по-малко стоки - намалението е с 0.6% до 387.4 млн. лева. Но пък при вноса също има силно повишение - със 147.4% и достига 6.01 млрд. лева.

Търговското ни салдо и с двете страни е отрицателно.

 

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо
Между януари и юни от България общо са изнесени стоки на стойност 45.75 млрд. лв., което е с 41% повече в сравнение със същия период на 2021 година.
В същото време общо в страната са внесени изделия за 51.90 млрд. лв. (по цени CIF), или с 45.2% повече на годишна база.

В крайна сметка общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за полугодието и възлиза на 6.15 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във