Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дузина договорни фонда заработиха двуцифрена доходност

През последните дванадесет месеца общо 64 от лицензираните договорни фондове у нас зарадваха клиентите си с печалба, показват числата от Българската асоциация на управляващите дружества. А единадесет от тях дори постигнаха и двуцифрена доходност. Те пък са представители на четири различни управляващи дружества - "Ди Ви асет мениджмънт" ЕАД, "Компас Инвест" АД, "ОББ асет мениджмънт" АД и "Райфайзен асет мениджмънт" ЕАД.

Най-висока е доходността, която получиха клиентите на

"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж"

- 21.36 процента. Колективната схема е на пазара от 1 март 2013 г. със сливането на три договорни фонда: "Райфайзен Фонд Акции", "Райфайзен Балансиран Фонд" и "Райфайзен Балансиран Доларов Фонд". Две години по-късно фондът бе отново преобразуван - в Захранваща колективна инвестиционна схема с наименование ДФ“Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", която инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ "Райфайзен Глобален Акции" - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от "Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт" М.Б.Х. - Австрия.

Тази колективна инвестиционна схема е на печалба още от началото на публичното предлагане на нейните дялове от 1 март 2013-а. Портфейлът й се състои от дялове на Главната колективна инвестиционна схема и парични средства и депозити. Фондът не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен секторили определени класове активи. Възможно е той да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на срок от десет години.

"Райфайзен асет мениджмънт" ЕАД е първото управляващо дружество на българския пазар, което предлага комбинация от чуждестранни и местни фондове. Потенциалните му клиенти могат да инвестират както в български активи, така и в най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб. "Райфайзен асет мениджмънт" е изцяло собственост на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. Дружеството работи в тясно сътрудничество и в съответствие с високите стандарти на австрийската компания "Райфайзен Кепитъл мениджмънт", която е лидер в управлението на активи в Европа.

Най-близо до лидера са две от колективните схеми, управлявани от "ОББ асет мениджмънт", част от "КВС груп". Клиентите на

"ОББ Глобал Фарм Инвест"

могат да се порадват на доходност от 18.54 процента. Инвестициите на фонда са в дялови книжа на компании в сектора на здравеопазването, основно във фармацевтичния отрасъл, в биотехнологиите и в сегмента "медицинска апаратура", приети за търговия на регулираните пазари в страната и в чужбина. Всички те са подбрани заради високия потенциал за растеж, който имат в този високотехнологичен бранш. И това се вижда от резултата на колективната схема, която управлява активи на стойност от над 13 млн. лева. Тази колективна схема е на печалба още от началото на публичното предлагане на нейните дялове от 31 май 2010-а.

"ОББ Глобал Детски фонд"

е успял да донесе на инвеститорите си печалба от 16.46% през миналата година. Това е първата по рода си схема, инвестираща предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги, свързани с отглеждането и грижата за децата. Фондът е на пазара от 31 март 2016 г., като от началото на публичното предлагане на негови дялове той се отчита със загуба.

Тези два фонда са организирани от управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт" АД, което има в портфейла си осем колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна схема в евро. Акционери във фонд мениджъра са "Обединена българска банка", притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK, Белгия, с дял от 9.14% от капитала. Катина Пейчева е изпълнителен директор на фонд мениджъра от юли 2007-а.

 

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във