Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪРЖАВНИТЕ КНИЖА СЕ РАДВАТ НА МНОГО УХАЖОРИ

Държавните ценни книжа (ДЦК), емитирани от българското Министерство на финансите, се радваха на от дълго време невиждан интерес от страна на инвеститорите.
Несигурността в различните точки на света расте. От Корейския полуостров не идват положителни сигнали, Иран отказа да се съобрази с резолюция на ООН, страните около Израел са в пълна бойна готовност. В четвъртък в добрата консервативна Англия са арестувани 21 души, заподозрени в организирането на мащабна терористична акция. Всички тези новини дават сериозно основание на инвеститорите да пренасочат авоарите си от вложения в корпоративни книжа към по-сигурния държавен дълг. Така индексът на фондовата борса на САЩ загуби 1.4% от стойността си само през първите дни на изминалата седмица. За същия период от време цената на десетгодишния държавен щатски дълг се повиши с 1.88 процента.
На този фон международните и българските ДЦК се радваха на умерен интерес от страна на инвеститорите. Книжа на нашата хазна не се предлагаха - за последните пет работни дни Българска народна банка (БНБ) регистрира точно две такива сделки. Те бяха с емисия с остатъчен срок до падежа от 8.5 години, договорена при 4.48% годишна възвръщаемост. Нека да припомня, че на последния проведен аукцион за продажба на книжа със срок до падежа от 9.5 година беше достигната годишна доходност от 4.69 процента. Веднага след него на вторичния пазар сделки с нейни книжа се договаряха на нивата от 4.63%, т.е. при по-високи цени. В момента търсене има дори на нива от 4.56%, но реално предлагане липсва.
Банковата ни система в момента е в състояние на свръхликвидност. Това обстоятелство само по себе си поставя много въпросителни по отношение на правилното дислоциране на свободните парични средства, с оглед на ограничените инвестиционни възможности, предлагани от паричния и капиталовия ни пазар. Така правилното функциониране на и без това неликвидния ни пазар на ДЦК се блокира допълнително от явния превес на търсенето на книжа над тяхното предлагане. Допълнително прах върху и без това тлеещите въглени на вторичния ни пазар на книжа хвърля и Министерството на финансите, което в продължение на три месеца, включително през септември, ще емитира ДЦК с номинална стойност ДЦК само 35 млн. лева. Но нека да не забравяме, че отчитаните от финансовото ведомство данни недвусмислено показват преизпълнение на заложените параметри по достигане на бюджетен излишък. Ето защо държавата ни засега няма нужда от допълнително вътрешно финансиране.
Среднодневните левови наличности по сметките на търговските ни банки в БНБ доближаваха 1.3 млрд. лв. и бяха над нуждите на банките от левови наличности. Това беше и основната причина лихвените проценти по левовите депозити на междубанковия паричен пазар да са на сравнително по-ниски нива от тези по еврото на международните финансови пазари.
От 9 август банките, работещи в еврозоната, навлязоха в поредния едномесечен период за регулиране на минималните си резерви. Това беше и причината лихвите по депозити в евро със срочност до една седмица да се договарят при нива от около 3.07%, малко по-високи от достигнатите на аукциона на Европейската централна банка среднопретеглени 3.06%, на каквото ниво тя пласира 318 млрд. евро за срок от една седмица.
У нас среднодневните обеми от малко над 200 млн. лв. се запазиха и показваха, че междубанковият паричен пазар е спокоен и балансиран. Лихвите от 2.72% по левовите депозити в началото на седмицата, съвпадаща с края на периода за регулиране на минималните резерви в Европа, където еднодневните лихви гравитираха около 2.68%, показват пълната зависимост на българския паричен пазар с този в еврозоната.
До началото на следващата работна седмица юридическите ни лица трябва да са превели дължимите от тях ДДС и акцизи, както и данък върху печалбата и към общините. Предвид разгара на отпускарския период наредените преводи към хазната може и да не достигнат размерите от предишните месеци. Така в банковата ни система ще останат достатъчно левови авоари и лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозити на междубанковия пазар ще се задържат на сравнително ниски нива спрямо тези по еврото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във