Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Държавният дълг си остава фаворит

Търговията с държавни ценни книжа от водещите европейски страни и на САЩ бе изключително динамична през седмицата, но противоречивите данни за състоянието на техните стопанства допълнително усложниха ситуацията и доведоха до резки колебания в доходността на облигациите.
Първоначално щатските книжа с падеж през 2021 г. и с купон от 2.125% достигнаха доходност от 2.25%, а в края на седмицата същата емисия носеше на купувачите 2.19% годишно. Инвеститорите предпочетоха сигурността на държавния дълг, въпреки позитивната вълна на фондовите пазари и поскъпването на борсовия индекс SP 500, който се изкачи до 1220 пункта. За сравнение - десет дни по-рано широкият измерител на компаниите от всички основни сфери на щатската икономика се търгуваше при нива около 1120 пункта. Причина за стабилното търсене на американски ДЦК бяха данните за сравнително високия брой седмични заявки за социални помощи, както и неблагоприятните новини за производствения сектор в Европа, подсказващи забавяне на икономическия растеж. Двегодишните щатски дългови книжа понижиха минимално доходността си, която достигна 0.18 процента. Предвид категоричната позиция на Федералния резерв да поддържа рекордно ниски нива на целевата лихва за продължителен период от време, интрига при по-краткосрочните ДЦК почти отсъства. Доходността за притежателите на държавни облигации с падеж след една или две години е съизмерима с краткосрочните лихви на паричния пазар.
На Стария континент Италия и Испания успяха да пласират две емисии облигации при по-ниска доходност в сравнение с постигнатите нива на предишните аукциони. Успоредно с това търсенето, измерено чрез подадените поръчки за покупка на книжата, продължава да се понижава, което е доказателство, че доходността на ДЦК на тези две страни в момента се диктува основно от Европейската централна банка чрез покупките на вторичния пазар. Доходността на десетгодишните облигации на Италия гравитира около 5%, а реализираните на аукциона средни нива бяха 5.22 процента. Испанските книжа с аналогичен срок до падежа се търгуваха съответно при доходност от 5.05 процента.
След резки колебания в доходността, достигащи 10-15 базисни точки, десетгодишният германски държавен дълг се търгуваше в края на седмицата при нива около 2.19 процента. Интересът към книжата на най-голямата европейска икономика остана стабилен предвид лошите данни за производителността в еврозоната и рекордно ниския за последните три години индекс, измерващ доверието в европейската икономика. Двегодишните немски облигации останаха близо до нивата от предишната седмица и носеха на притежателите си доходност от 0.67 процента.

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Facebook logo
Бъдете с нас и във