Банкеръ Daily

Пари и пазари

Държавата е на път да поеме 1.5 млрд. лв. нов дълг за месец

На 8 ноември Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години. Министерството на финансите е определило следните условия: ще се предлагат 5-годишни ДЦК с номинална стойност 500 млн. лв., с падеж 24.02.2026 г., при 0.00 % годишен лихвен процент. 

Досега през годината МФ е емитирало дългови книжа на вътрешния пазар за 2.3 млрд. лева. Това е рекорд като се има предвид, че не са пласирани облигационни емисии на международните пазари. По-голямата част от задължения бяха поети в последните два месеца - през септември и октомври финансовото министерство продаде дългови книжа за 1.5 млрд. лева.

До края на 2021 г. Министерството на финансите има право да поеме още 2.2 млрд. лв. нов дълг, тъй като заложеният таван в Закона за държавния бюджет е 4.5 млрд. лева.

Ако аукционът на 8 ноември приключи успешно, пред МФ ще има 1.7 млрд. лв. "дългово пространство". 

Струпаните в последно време търгове за продажба на дългови книжа може да се обяснят с очаквания бюджетен дефицит, който ще се оформи в края на годината. След последната актуализация на бюджета се планира годината да приключи с 4.7 млрд. лв. дефицит. 

Дефицит в размер на 343 млн. лв. на месечна база се получи в края на октомври. Всъщност октомври бе първият месец, в който се изплащат повишените на 120 лв. добавки към пенсиите на всички пенсионери. Министерството на финансите на свой ред предупреди, че през ноември и декември се очаква разходите да нараснат значително, като освен традиционно по-високите капиталови разходи и тези, свързани със зимния период, ще бъде финансирана и основната част от анти-Covid мерките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във