Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОВИЯ ПАЗАР ЧАКА ОБЛИГАЦИИТЕ НА ОББ

Цените на българските еврооблигации отбелязаха слабо понижение в последната седмица на януари. Интерес към тях проявиха предимно германски фондове, докато продавачите бяха предимно български банки. През следващата седмица не се очакват съществени колебания в котировките на този инструмент. За периода не бяха регистрирани сделки с еврозаема на столичната община, както и с ипотечните облигации на Първа инвестиционна банка. Известно раздвижване на пазара на банкови дългове се очаква до края на март, когато ОББ ще предложи на борсата своя тригодишна емисия корпоративни облигации с обем от 15 млн. лева. Миналата седмица Държавната комисия по ценните книжа върна за доуточняване проспекта на банката, който вероятно ще бъде одобрен до края на месеца. След това пътят пред листването на емисията на фондовата борса ще бъде открит. Търговията с облигации по ЗУНК беше изключително слаба, като обемът на сключените сделки едва премина границата от 1 млн. щ. долара. Цената се задържа непроменена. Офертите купува отново се движиха в интервала 79.25-79.50%, а котировките за продажба бяха между 80 и 80.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал. По-голямо движение отбелязаха цените на облигациите по външния дълг. В началото на седмицата пазарът реагира негативно на вътрешните противоречия в управляващата страната коалиция и цените на брейдитата ни спаднаха с около половин долар. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха по 85.75-86.75, книжата с отстъпка от номинала (DISC's) - в границите 86.375-87.00, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 88.00-88.75 за 100 щ. долара номинал. В средата на седмицата цените се повишиха с около 25 базисни пункта.На 28 януари Министерството на финансите изплати лихвите и амортизационните вноски по облигациите по външния дълг. Купоните по брейди облигациите за следващия шестмесечен период спаднаха с около 1.8% и достигнаха до 2.8125 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във