Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ ИГРАХА НА АВАНСЦЕНАТА

Дългосрочните български еврооблигации с падеж през 2013 и 2015 г. се търгуваха активно през седмицата. Цените им се движеха в тесни граници през периода, като доларовите еврооблигации достигнаха до 100 щ. долара и се изравниха с номиналната си стойност - 100 щ. долара.Търговията се извършваше при доход 6.76%-6.87% за книжата с падеж през 2007, 7.96-8.03% за тези с падеж 2013 г. и 8.33-8.38% за книжа с падеж 2015 година. Очаква се облигациите да се задържат на тези нива и през следващата седмица.На борсата бяха сключени рекордно голям обем сделки с ипотечни облигации. С облигации на Първа инвестиционна банка бяха регистрирани сделки за номинал от 400 000 евро при доход 7.40-7.50 процента.От втората емисия ипотечни облигации, издадени от Българо-американска кредитна банка бе изтъргуван обем от 558 000 евро при доход 7.20-7.25 процента.На първичния пазар до петък бяха записани облигациите на Обединена българска банка за 5 585 000 лв., с което общо са заявени покупки за 6 761 000 лева. Последният ден, в който могат да се запишат облигациите, е 17 юни.Търговията със ЗУНК-облигации беше активна. Регистрираните сделки бяха за над 5.5 млн. щ. долара номинал при цени цена 80.30-80.40 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Желаещите да превалутират доларовите си ЗУНК облигации за деноминирани в евро подадоха своите заявки до 12 юни. Самото превалутиране ще се извърши на 18 юни при среден курс EUR/USD - 0.9410.От българските брейди облигации най-много се търсеха тези с отстъпка от номинала (DISC's) и на облигациите по просрочените лихви (IAB's). В края на периода търговията приключи на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - 90.875-91.125 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 91.875-92.125 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 92.75-93.00 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във