Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дългосрочните книжа се изявиха

През изминалата седмица международните пазари на държавен дълг изпитаха ефекта на разразяващата се финансова криза в развиващите се страни. Множество "по-слаби" валути отстъпиха сериозно срещу по-силните щатски долар и евро.


Американската икономика отбеляза ръст от 3.2% за последното тримесечие на 2012 г., но въпреки това доходностите, търсени от инвеститорите по трежъритата, не отбелязаха сериозно покачване. Като основна причина за това се открои вече споменатата криза в развиващите се страни, предизвиквана главно от действията на монетарните органи в САЩ. В крайна сметка десетгодишните трежърита се търгуваха при нива на доходност от около 2.71%, без съществена промяна спрямо седмица по-рано.


Развитите страни в Европа от известно време не се движат по същата писта като САЩ. Поредно доказателство за това бяха данните за инфлацията в Германия, която бе измерена на 1.2% за януари при очаквани 1.3 процента. Изненадата в данните, допълнена с глобалната обстановка на несигурност, доведе до спадове в доходностите, търсени от инвеститорите по книжата на страните от т.нар. ядро на еврозоната. Десетгодишните немски бундове се търгуваха при търсена норма на възвръщаемост от 1.714%, с 5.6 базисни точки по-ниска спрямо тази от седмица по рано, докато при френските книжа със същия срок до падежа седмичното понижение се равняваше на 7.1 базисни точки - до 2.304 процента.


Интересна бе седмицата и на пазарите на държавни дългове, емитирани от страните от т.нар. периферия на еврозоната . Въпреки очакванията на някои анализатори, че доходностите по книжата на тези дългово и икономически затруднени страни ще поемат нагоре в унисон с развиващите се икономики, това не само че не се случи, но и книжата им отбелязаха поредна седмица на рекорди. Италианската хазна емитира петгодишни книжа при рекордно ниски нива на доходност. При проведения аукцион бяха пласирани 4 млрд. евро италиански ДЦК с падеж през 2019 г. при доходност от 2.43%, в сравнение с 2.53%, предишното най-ниско равнище от октомври 2010 година. Търсените от инвеститорите норми на възвръщаемост по десетгодишните италиански ДЦК достигна 3.821% при седмичен спад от 9.1 базисни точки. Сходните испански доходности отбелязаха понижение от 9.6 базисни точки - до 3.696 процента.
Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Николай ВаньовБрокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във