Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИЯТ ДЪЛГ ИЗЛЕЗЕ ОТНОВО НА МОДА

Лежерно настроение облада вътрешния пазар на облигации през изминалата седмица. Банките стегнаха портфейлите си. А за да решат да продават дългови книжа, трябва да имат наистина основателна причина - спешна нужда от средства, която не може да се покрие от паричния пазар или алтернативна изгодна инвестиция.За четири работни дни на БФБ - София успяха да се изтъргуват облигации с номинална стойност над 3.5 млн. лева. Тази активност може да се приеме за добра, но по-скоро от гледна точка на обема, отколкото на броя сключени сделки.За външните пазари седмицата премина без особена промяна. Интересът отново бе фокусиран върху еврооблигациите с падеж 2007 година. Те поевтиняха леко до 108.10 за 100 единици, а деноминираните в евро книжа с падеж 2013 г. повишиха цената си до 125.60-125.80 при номинал от 100 евро. Доларовата емисия с падеж 2015 г. успя да достигне до 125.00/100, но в момента (четвъртък 26 май) е на цените от миналата седмица - 124.50/100. Вътрешните емисии, деноминирани в евро, се котират с широк спред, но можем да определим като честна доходността им от 4.35% за падежираната през 2018 г. емисия и 3.35% за тази с падеж 2010 година.Европейските икономически показатели не са радостни от доста време и се очаква Европейската централна банка да направи корекция на основната лихва в посока надолу. Това едва ли ще се случи в близките месеци, но реакцията на пазара ще бъде показателна за бъдещото развитие в еврозоната. Докато се говори за промени от такъв характер, можем да бъдем спокойни за нехеджираните портфейли, съдържащи вътрешни ДЦК. Едно задържане на лихвените равнища в САЩ, съчетано със съответното им понижаване в еврозоната, би имало интересен ефект както при пазара на дълг, така и индиректно в пренасочването на капитали и валутния курс.Излезлите отново на мода 30-годишни щатски книжа карат инвеститорите да обърнат поглед и към подобния дългосрочен дълг, емитиран от останалите държави. През февруари Франция реализира 6 млрд. 50 годишни книжа, Испания емитира 32-годишни облигации през януари, а Холандия - 30-годишни книжа през април. Обединеното Кралство емитира 50-годишен дълг на 26 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във