Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дъглас Норт е с Нобел за изследванията си върху историята на икономическата мисъл

Дъглас Норт е известен с изследванията си върху историята на икономическата мисъл, работил в областта на икономическата история и новата институционална икономика.

На днешния ден можем да си спомним за Дъглас Норт, американският икономист, Нобелов лауреат през 1993 година.

Дъглас Сесил Норт (Douglass Cecil North) е роден на 5 ноември 1920 г. в Кеймбридж (САЩ). Той учи в Калифорнийския университет, Бъркли (University of California, Berkeley) - американския държавен изследователски университет в град Бъркли, щата Калифорния. Това е най-старият от десетте университета, асоциирани с Калифорнийския университет - основан е през 1868 година.

Норт е работил във Вашингтонския университет, Университета Райс, Кеймбриджкият университет (вторият най-стар университет във Великобритания и един от най-старите в англоговорещата част на света), Вашингтонски университет в Сейнт Луис, Университета "Леланд Станфорд-младши", по-известен като Станфордския университет или просто Станфорд (Leland Stanford Junior University, Stanford University или Stanford) - частен американски университет в Станфорд, щата Калифорния, както и в Института "Хувър" (Hoover Institution) - американски тинк танк (мозъчни тръстове) за публична политика, намиращ се в Станфордския университет в Калифорния.

Дъглас Норт е известен с изследванията си върху историята на икономическата мисъл, работил в областта на икономическата история и новата институционална икономика.

Историята на икономическата мисъл е дял на историята на науката, разглеждащ развитието на науката "икономика" от Античността до наши дни, включително появата и развитието на различните школи на икономическата мисъл. Още през Античността философи като Аристотел разсъждават върху изкуството за създаване на богатство, а средновековни схоластици като Тома Аквински разглеждат етичните страни на търговията. Въпреки това икономиката се обособява като самостоятелна научна дисциплина едва с Индустриалната революция през XVIII-XIX век.

Икономическата история е изследване за това как икономическите феномени се развиват в историческа перспектива. Анализ в икономическата история се прави, като се използва комбинация от исторически методи, статистически методи и прилагане на икономическа теория към историческата ситуация. Темата включва бизнес история, финансова история и застъпване между социална история като демографската история и история на труда. Количествената (економетрична) икономическа история е понякога наричана климометрика. Квантитативната (количествената) икономическа история има своя пик през 60-те и 70-те на ХХ век, но в последните години е малък фактор в департаментите по история и е маргинализирана в икономическите департаменти също.

Нова институционална икономика (New institutional economics) e икономическата перспектива, която се опитва да разшири полето на икономиката като се фокусира върху социалните и правни норми и правилата, които са подлежащи в икономическата активност. Терминът Нова институционална икономика е изкован от Оливър Уилямс (също нобелист за "неговия анализ на икономическото управление, особено за границите на фирмата") през 1975 година. НИИ анализът е построен върху комплексен набор от методологични принципи и критерии в рамките на неокласическата икономика, т.е. встрани от остарялата и "критична" институционална икономика (която отрича неокласическата икономика). Авторите на НИИ се интересуват едновременно от ефикасността и дистрибуцията.

През 1993 г. Дъглас Норт получава Наградата за икономически науки на Шведската банка в памет на Алфред Нобел, заедно с друг американец - Робърт Фогел.
По-късно заедно с Роланд Коусе и Оливър Уилямсон той подпомага основаването на Международно общество за Нова институционална икономика, което се събира за първи път в Сейнт Луис през 1997 година.
Дъглас Норт е починал на 23 ноември 2015 г. в Бензония (САЩ).

Робърт Уилям Фогел (Robert William Fogel), роден на 1 юли 1926 г. в Ню Йорк, е работил в областта на стопанската история. Той е починал на 11 юни през 2013 година в Оук Лоун, Илинойс (САЩ).
През 1993 г. Фогел е получава Наградата за икономически науки на Шведската банка в памет на Алфред Нобел заедно с Дъглас Норт. Основният му принос за икономиката, за което е награден с Нобеловата награда, е създаването на клиометрията.
Клиометрика (Cliometrics) е междудисциплинарно направление, свързано с използването на икономическата теория и иконометричните методи и модели в изследванията на икономическата история. В по-широко тълкувание се асоциира и с използването на математическите методи в историческите изследвания. Названието на тази научна дисциплина произлиза от името на Клио - музата на историята и героичната поезия в гръцката митология.

За първи път този термин е използван в печата през декември 1960 г. в статията на Дж. Хюгс, Л. Дейвис и С. Райтер "Аспекти в квантитативните изследвания в икономическата история".

Facebook logo
Бъдете с нас и във