Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДУБЛИРАТ ФУНКЦИИТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИ КНИЖА

Нова дирекция Капиталови пазари и управление на непаричните платежни средства ще се създаде към Министерството на икономиката. Съобщението за създаването на новата структура е обнародвано в Държавен вестник. На щат в дирекцията ще работят 62 служители от самото министерство. Тяхната дейност е описана в 26 точки. Те ще се занимават и с управление на държавната собственост. Основната задача на този орган ще бъде да подпомогне изработването, координирането и осъществяването на правителствената стратегия за развитието на капиталовия пазар у нас. Дирекцията ще пише и програмата за ефективно оползотворяване на компенсаторните инструменти. Най-спорна вероятно ще се окаже точка 4 от функциите на новата структура. Според този текст дирекцията участва в контролирането и синхронизирането на дейността на институциите, свързани с капиталовия пазар. Известно е, че капиталовият пазар си има независим контролен орган - Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Според правомощията, които се възлагат на новата дирекция, тя ще оказва своеобразен контрол върху контролиращата пазара институция. Според мнението на водещите юристи, това не е много редно. Още след публикуването на документа в Държавен вестник се породиха и прогнози, че новата дирекция в икономическото министерство ще замени изцяло ДКЦК. И без това се очаква промяна в състава на комисията, след като поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа влязат в сила. По-вероятно е обаче, поне на първо време, дирекцията да се занимава с продажбата на акции от предприятия от системата на икономическото министерство, както и с уредбата на операциите с компенсаторните инструменти. Тя едва ли ще се намеси сериозно в работата на ДКЦК, още повече че промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа не предвиждат нови текстове, посветени на структурата на надзорния орган.

Facebook logo
Бъдете с нас и във