Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружествата на ЕВН поеха към БФБ

Дружествата от групата ЕВН-България - ЕВН България Електроразпределение АД и ЕВН България Електроснабдяване АД, са регистрирани в Централен депозитар, става ясно от регистъра му. Това е част от процедурата за подготовката им за приватизацията на 33-процентните дялове на държавата в тях. Следващата стъпка е изготвяне и потвърждение на проспектите им от Комисията за финансов надзор и накрая да бъдат предложени на БФБ-София.
Регистрацията е осъществена на 12 август, а посредник по приватизацията на тези фирми е Булброкърс АД. Дружеството беше избрано да свърши тази работа на 22 юни.
Държавните дялове от по 33% в Е.ОН и в ЧЕЗ също се подготвят за приватизация през БФБ-София. За инвестиционни посредници са избрани съответно Първа ФБК и ТБ Централна кооперативна банка.
Планира се дяловете в трите електроразпределителни компании да бъдат пуснати на БФБ-София едновременно, най-вероятно през септември или в началото на октомври, обявиха от Агенцията за приватизация. В момента консултантите за пласмента на остатъчните акции работят по информационните проспекти и по профилите на потенциалните купувачи, в сътрудничество със специалисти от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Според анализатори влияние върху интереса към тези миноритарни дялове може да окажат неяснотите около определянето на цените на електрическия ток в бъдеще.
По силата на сключения с Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол договор всеки от инвестиционните посредници се задължава да направи преглед на силните и слабите страни в дейността на дружествата и да изготви проспекти за публично предлагане на миноритарните пакети. Продажбата през борсата трябва да стане в срок от 60 дни след вписване на емисиите акции в публичния регистър на Комисията за финансов надзор. Това предполага, че до края на 2011 г. в двете ЕРП могат да влязат нови собственици, а държавата да попълни Сребърния фонд и да си подсигури средства за социални плащания.
Консултантският договор влиза в сила веднага след подписването му и е със срок от шест месеца, съобщават от Агенцията за приватизация.
Мажоритарните собственици все още не са изразили отношението си към приватизационната процедура. До момента само германската Е.ОН е заявила ясно, че не иска да увеличава дела си (67 процента).

Facebook logo
Бъдете с нас и във